Metalci i
plastičari
Drvne struke, tiskari i
prerada papira
Frizeri, kozmetičari i
pedikeri
Krojači, tradicijski
obrti i suveniri
Autostruke
Elektroničari i
elektrotehničari
Intelektualne usluge i
uslužne djelatnosti
Ugostitelji
Trgovci, pekari
i mesari
Prijevoznici
Građevinari

gastroHome  |  Uprava   |   Obrtništvo   |   Novosti   |   Promidžba   |   Sajmovi 

Kontakt   
 
 
Arhiva novosti:


25.04.2016. 15:28
NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH, DEFICITARNIH I PROIZVODNIH OBRTNIČKIH DJELATNOSTI ZA 2016.G.


GRAD VELIKA GORICA
GRADONAČELNIK


temeljem članka 13. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora
za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih
djelatnosti (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 1/2015. )


raspisuje

Natječaj
za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i
proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2016. godinu


I. Predmet i trajanje natječaja
Predmet ovog Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava (potpora) Grada Velike Gorice za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih, i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.

Natječaj će se objaviti na stranicama Grada Velike Gorice i na oglasnoj ploči gradske uprave.

Zahtjevi se podnose do 25.05.2016. godine

II. Korisnici potpora

Korisnici potpora su:
- obrti
- mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način.

Korisnici potpora trebaju imati sjedište, a obrtnici i prebivalište na području Grada Velike Gorice i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost.

III....


Više...19.04.2016. 09:02
HRVATSKI KUP FLORISTA, BUNDEK 30.5.-5.6.2016.

POZIV NA SUDJELOVANJE

Međunarodna vrtna izložba FLORAART održat će se na prostoru jezera Bundek od 30. svibnja do 5. lipnja 2016. U sklopu izložbe održava se natjecanje florista Hrvatske. Pozivamo sve kreativce, vizionare, cvjetne sanjare, sve koji znaju i imaju dara, da nam se pridruže. Pozivamo i sve ostale ljubitelje cvijeća na uživanje u najsuvremenijim svjetskim trendovima u aranžiranju cvijeća.
Natjecanje započinje u četvrtak, 2. lipnja 2016., s početkom u 12:00 sati u zatvorenom prostoru kupole koja će biti smještena stotinjak metara od glavnog ulaza....


Više...14.04.2016. 11:22
NEUSKLADNOST U PROVEDBI ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA


U inspekcijskim nadzorima koje provodi sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja temeljem Zakona o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) i Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09 - ispravak, 119/09 i 94/13), utvrđene su nesukladnosti u vezi s odredbama o zabrani uporabe duhanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima.


Uočene nesukladnosti, posebno se odnose na ugostiteljske objekte u kojima se uslužuje hrana, u kojima se gostima omogućuje uporaba duhanskih proizvoda i izvan odobrenih prostora za pušenje i to tijekom cijelog radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ministarstvo zdravlja posebno napominje da su člankom 14.-18....


Više...14.04.2016. 11:17
NAPLATA ZAHODA ZA GOSTE U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA


Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije, dostavilo je pojašnjenje vezano za naplatu zahoda u ugostiteljskim objektima.


S obzirom na predstojeću turističku sezonu u kojoj će turistički inspektori Ministarstva turizma u suradnji s djelatnicima Ministarstva financija - Carinske uprave obavljati pojačane inspekcijske nadzore u ugostiteljskim objektima uz važnije prometnice, a zbog učestalih pritužbi gostiju na urednost i čistoću zahoda za goste, kao i da im se u nekim ugostiteljskim objektima naplaćuje korištenje zahoda za goste, a u cilju zajedničke suradnje, Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije navodi:

Odredbama članka 46. do 51. Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina"Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07, · 82/09, . 75/12, 69/13. i 150/14.· u daljnjem tekstu: Pravilnik), propisani su opći minimalni uvjeti glede zahoda za goste u ugostiteljskim objektima, koje turistički inspektori kontroliraju u inspekcijskim nadzorima.

Stoga, ukoliko ugostiteljski objekt koji posluje u određenoj vrsti. mora imati zahod za goste, i isti je obuhvaćen rješenjem o minimalnim uvjetima nadležnog ureda (npr. vrsta restoran, caffe bar i dr.), tada ugostitelj gostima tog ugostiteljskog objekta ne smije naplaćivati korištenje zahoda, jer bez navedenog zahoda ugostitelj ne bi mogao poslovati u toj vrsti, odnosno ne bi mogao ni ispunjavati minimalne uvjete.

Iz Ministarstva napominju, da ukoliko turistički inspektor u inspekcijskom nadzoru ugostiteljskog objekta utvrdi da je gostu koji je konzumirao ugostiteljske usluge u tome objektu naplaćeno korištenje zahoda za goste, a koji je obuhvaćen rješenjem o ispunjavanju minimalnih uvjeta sukladno Pravilniku, turistički inspektor će u tom slučaju poduzeti propisane mjere prema ugostitelju.

Međutim, s obzirom da u ugostiteljske objekte, posebno uz važnije prometnice, često svraćaju i turisti koji nisu gosti ugostiteljskog objekta i ne žele konzumirati ugostiteljske usluge, već žele samo koristiti zahod za goste, mnogi ugostitelji naplaćuju korištenje zahoda takvim turistima.

Ukoliko ugostitelji žele naplaćivati korištenje zahoda za goste turistima koji nisu gosti tog ugostiteljskog objekta, tada ugostitelji moraju biti registrirani za "Razred - 96.09....


Više...14.04.2016. 11:11
ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE PROGRAMA IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM


Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN. 94/13) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Odluku o stavljanju van snage programa izobrazbe o gospodarenju otpadom.


Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, odnosno 4. ožujka 2016. godine.

Kako doznajemo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će izdati potvrde svim polaznicima koji su završili Program izobrazbe o gospodarenju otpadom do stupanja na snagu Odluke o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom. Svi Programi izobrazbe o gospodarenju otpadom započeti prije stupanja na snagu Odluke o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom završavaju se sukladno Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom.

Podsjećamo:
Članakom 46....


Više...14.04.2016. 11:08
OZNAČAVANJE AMBALAŽE I OTPADNE AMBALAŽE


Podsjećamo na obveze označavanja ambalaže i otpadne ambalaže sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži od 20. kolovoza 2015. godine, (NN 88/15).


Naime, proizvođači/uvoznici/unosnici dužni su označiti ambalažu proizvoda kojeg stavljaju na tržište na području RH sukladno Prilogu VI. Pravilnika, te za pića Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavljati GTIN proizvoda, kao i podatke o proizvođaču, proizvodu i ambalaži proizvoda sukladno Prilogu XII. cit. Pravilnika i to za ona stavljena na tržište nakon stupanja na snagu kao i ona stavljena na tržište prije stupanja na snagu Pravilnika.

Napomena: primjerak ambalaže za pića za provjeru usklađenosti šalje se u Fond samo ukoliko je označavanje na ambalaži usklađeno sa novim važećim Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži (nn 88/15) (PRILOG VI....


Više...11.04.2016. 14:33
POSLOVNI UZLET GRADA VELIKE GORICE, 6.5.2016. - BESPLATNE EDUKACIJE

Poštovani,


Pozivamo Vas na Poslovni uzlet grada Velike Gorice
koji će se održati 6. svibnja 2016. u Pučkom otvorenom učilištu, Zagrebačka 37, Velika Gorica


Poslovni dnevnik u suradnji s Gradom Velikom Goricom i Zagrebačkom županijom, organizira besplatne edukacije za sve zainteresirane koji žele unaprijediti svoje poslovanje.

Tijekom edukacija, sudionici će imati priliku saznati kako koristiti bankarske proizvode, kako nove tehnologije mogu olakšati svakodnevne poslovne izazove, naučit će o osnovama brand strategije, ali i o inovacijama za start-up-ove. Edukacija o prilagodbama novim poslovnim izazovima naučit će sudionike kako koristiti NLP tehnike kako bi premostili izazove u poslovanju....


Više...08.04.2016. 11:10
OBJAVLJEN NATJEČAJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - PRIJAVA PROJEKATA ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2016.GOD.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva iz Proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu (KLASA: 022-01/16-01/13, URBROJ: 238/1-03-16-04 od 29. ožujka 2016. godine) Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije raspisuje

NATJEČAJ
za prijavu projekata za dodjelu potpora
za poticanje razvoja poduzetništva za 2016. godinu

1. Uvod
U Proračunu Zagrebačke županije za 2016. godinu, razdjel 06....


Više...04.04.2016. 10:27
OBRTNICI HRVATSKE GRADU VUKOVARU

Udruženje obrtnika Vukovar organizira manifestaciju „OBRTNICI HRVATSKE GRADU VUKOVARU“ od 22. do 24. travnja 2016. godine.
Manifestacija je vezana uz Dan grada Vukovara, 03. svibnja, kada grad Vukovar slavi svoga zaštitnika sv. Filipa i Jakova!

U sklopu manifestacije svatko od prisutnih ima mogućnost predstavljanja gastro ponude svoga kraja, a također bi podržali i projekt „VUKOVARSKI VODOTORANJ – SIMBOL HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA".

Kako bi organizatori na vrijeme organizirati sve potrebno, mole da se zainteresirani prijave najkasnije do 07. travnja 2016....


Više...01.04.2016. 08:47
SUSRET GRADITELJA HOK-e I KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI - POZIV

Obavještavamo Vas da Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga krovopokrivača organiziraju 2. Susret graditelja HOK-a i 3. Konferenciju o energetskoj učinkovitosti pod sloganom „Suradnjom do rješenja“, koji će se održati


21. i 22. travnja 2016. u Varaždinskim toplicama Hotel Minerva - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju


Susret graditelja značajan je skup koji tradicionalno okuplja velik broj obrtnika, ali i svih ostalih dionika u obavljanju graditeljske djelatnosti. Za sve male i srednje gospodarske subjekte koji se bave graditeljskom djelatnošću ovo je prilika za stjecanje novih znanja, međusobnu razmjenu iskustva i aktivnu suradnju s predstavnicima relevantnih institucija.

Prošlogodišnja Konferencija Hrvatske udruge krovopokrivača i Susret graditelja Hrvatske obrtničke komore kroz niz stručnih predavanja otvorile su mnogo pitanja vezanih uz konkretnu provedbu energetski učinkovite obnove zgrada u RH....


Više...01.04.2016. 08:33
SEMINAR NA TEMU ZAKON O RADU, PLAĆE I NAKNADE TE PRIMJENA U PRAKSI

Hrvatska obrtnička komora organizira praktični seminar na temu ZAKON O RADU, PLAĆE I NAKNADE TE PRIMJENA U PRAKSI.
Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:

 Načela radnog prava, rada inspekcije rada, prekršajnog postupka i sudskog postupka
 Prekršajne odredbe
 Prestanak radnog odnosa
 Akti i odluke poslodavca
 Plaće i doprinosi u 2016
 Poduzetnička plaća
 Troškovi službenog putovanja , obračun i evidencija
 Stručno osposobljavanje – priznati troškovi
 Godišnji odmor, bolovanja - primjeri iz prakse, prava i obračuni

Predavači: Boris Guljaš, odvjetnik i Đurđica Mostarčić, ovlašteni računovođa

SEMINAR JE BESPLATAN ZA SVE ČLANOVE KOJI UREDNO PODMIRUJU KOMORSKI DOPRINOS.

Seminar će se održati u OKZ 27.04.2016. u terminu od 10-15h.
Svi zainteresirani mogu se prijaviti u Udruženje obrtnika Velika Gorica do 22.4.2016....


Više...24.03.2016. 12:43
ZLATNA DIPLOMA OBRTNIČKE KOMORE ZAGREB VELIKOGORIČKOM OBRTNIKU STJEPANU VLAHOVCU

Slika ID646 Svečanom sjednicom 22.03.2016. godine u Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika obilježena je 22. godišnjica djelovanja Obrtničke komore Zagreb. Predsjednik Obrtničke komore Zagreb, Mirza Šabić, tom je prilikom istaknuo značaj obrtništva i malog poduzetništva u cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu, te očekivanja da će institucije komorskog sustava u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta uskladiti propise vezane uz obrtništvo. Prisutnima su se također obratili i župan Stjepan Kožić, izaslanik predsjednika Sabora Republike Hrvatske Andrija Mikulić i pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Ana Manda. Svečanom obilježavanju Dana Obrtničke komore nazočili su gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić, pročelnica Ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Mirka Jozić, predsjednik Komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić, predsjednik Skupštine Grada Zagreba Darinko Kosor, izaslanik predsjednika Hrvatske obrtničke komore Davor Pleško sa potpredsjednicima Daliborom Kratohvilom i Darkom Kneževićem te glavna tajnica Violeta Jelić, gradonačelnici gradova Zagrebačke županije te drugi visoki predstavnici, županijskih, gradskih i lokalnih vlasti. Svečanosti su prisustvovali i predsjednik Hrvatske gospodarske Komore - Komore Zagreb Zlatan Frochlich, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Zagrebačke županije Damir Fašaić, predsjednici područnih obrtničkih komora sa suradnicima, članovi Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora OKZ, predsjednici udruženja obrtnika i tajnici udruženja....


Više...02.03.2016. 15:15
POJAČANI NADZOR POREZNE UPRAVE 7.-8.3.2016.

Nadzori fiskalizacije i naplate u razdoblju od 7. - 8.3.2016. godine

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provoditi će pojačane nadzore od 7.-8.3.2016....


Više...01.03.2016. 11:53
NOVI ISPITNI ROK - UPRAVITELJ PRIJEVOZA 9.4.2016.

Obavještavamo Vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza “Upravitelj prijevoza“ održati u

subotu 9. travnja 2016.g. u Zagrebu. Ovisno o intenzitetu prijave, postoji mogućnost održavanja ispitnog roka i u nedjelju, 10. travnja 2016.


Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 26. ožujka 2016.g....


Više...01.03.2016. 10:52
MEĐUNARODNI SAJAM INTERSOLAR MÜNCHEN 23.-25.06.2016.

Poštovani obrtnici,

Udruženje obrtnika grada Zagreba i Ceh građevinsko uslužnih djelatnosti planiraju organizaciju posjeta međunarodnom sajmu INTERSOLAR koji se održava u Munchenu od 23.-25. lipnja 2016. godine. Radi se o vodećem svjetskom sajmu za solarnu industriju.

Cijena putovanja / na bazi 30 osoba / iznosi 1.300,00 kuna u što je uključeno( prijevoz, dva noćenja u hotelu Bavaria safari, Dachao, jedna večera i logistika u autobusu).

Ukoliko ste za posjet sajmu zainteresirani molimo da prijavu izvršite najkasnije do 14. ožujka 2016. na tel 48 77 888 ili na e-mail: info@obrtnici-zagreb.hr
Radi rezervacije hotela, molimo da i akontaciju u iznosu 500,00 kuna uplatite do navedenog datuma.

PODACI ZA UPLATU:
UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA
TRG MAŽURANIĆA 13
Svrha doznake: akontacija za sajam Intersolar 2016.
Poziv na broj: upišite OIB Vašeg obrta
IBAN: HR6524840081101730805

S poštovanjem,

Predsjednik Ceha građ.usl....


Više... 
© Udruženje obrtnika Velika Gorica. Sva prava pridržana.
design & održavanje: studio Vemax, Zagreb 2002.