Metalci i
plastičari
Drvne struke, tiskari i
prerada papira
Frizeri, kozmetičari i
pedikeri
Krojači, tradicijski
obrti i suveniri
Autostruke
Elektroničari i
elektrotehničari
Intelektualne usluge i
uslužne djelatnosti
Ugostitelji
Trgovci, pekari
i mesari
Prijevoznici
Građevinari

gastro
Home  |  Uprava   |   Obrtništvo   |   Novosti   |   Promidžba   |   Sajmovi 

Kontakt   
 
 
Arhiva novosti:


15.04.2015. 12:48
SEMINAR O OSNOVAMA INTERNET POSLOVANJA, HOK, ZAGREB, 25.-27.05.2015.

Želite poslovati bolje, ostvarujući veći profit? Želite vidjeti kako stojite u odnosu na konkurenciju? Želite naučiti analizirati tržište novim online alatima? Želite što efikasnije doći do ciljane publike, klijenata i kupaca, koristeći društvene mreže? Želite pokrenuti svoju Internet stranicu? Želite saznati kako iskoristiti sve mogućnosti elektroničkog poslovanja, e-trgovine i Internet marketinga?

Prijavite se za trodnevni seminar o Internet poslovanju, koji će se, u organizaciji Empiria Magne i Hrvatske obrtničke komore održati od ponedjeljka, 25. svibnja do srijede, 27. svibnja u Hrvatskoj obrtničkoj komori, Ilica 49, Zagreb.


Popust za rane prijave do 30. travnja....


Više...15.04.2015. 12:44
8. OBRTNIČKE SPORTSKE IGRE, MALI LOŠINJ, 14.-17.05.2015.

SPORTSKO DRUŠTVO OBRTNIČKE KOMORE ZAGREB
ILICA 49, 10 000 ZAGREB, TEL: 01/4806-555; FAX: 01/4846-615
ŽIRORAČUN: 2360000-1102188346; IBAN: HR 722360000-1102188346
OIB: 26945258281; MB: 2727471

Zgreb, 16.03.2015.


Hrvatska obrtnička komora organizira ove godine 8. po redu Obrtničke sportske igre u Hotelu Vespera, Mali Lošinj, u terminu od 14.-17. 05.2015. godine.
Sportsko društvo Obrtničke komore Zagreb preuzelo je obvezu organizacije u ime Obrtničke komore Zagreb organizaciju kvalifikacija i odlaska na OSI. Pravo sudjelovanja imaju obrtnici, članovi njihovih obitelji ( sukladno Zakonu o obrtu) kao i djelatnici komorskog sustava. Kao najveći i dosada najuspješnij sudionik ovog skupa, Obrtnička komora Zagreb mora se predstaviti u najkvalitetnijem sastavu. Na OSI Obrtničku komoru Zagreb predstavljat če 32 natjcatelja....


Više...15.04.2015. 12:40
U TIJEKU PRIJAVE ZA TEČAJ POČETNOG/POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA – UPISI TRAJU DO POPONJAVANJA GRUPA

Zbog velikog interesa za pohađanje tečaja početnog / poslovnog engleskog jezika, u tijeku su upisi u drugu grupu polaznika. S obzirom na ograničeni broj polaznika po grupi pozivamo Vas da se na vrijeme prijavite.
Važno je naglasiti da uz izuzetno povoljnu cijenu tečaja za sve zainteresirane, tradicijski i proizvodni obrti i poduzeća imaju mogućnost povrata cijene tečaja: Grad Velika Gorica će kroz natječaj za dodjelu potpora obrtnicima i poduzetnicima, što uključuje i korištenje potpora za edukacije vlasnika i zaposlenih djelatnika, refundirati uplaćene troškove.
Natječaj će biti objavljen na web stranici Grada Velike Gorice, a zahtjev za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore putem Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove EU Grada Velike Gorice.

Tečaj će se održavati u Domu obrtnika Velika Gorica, Kurilovečka 5, u provedbi profesora Škole stranih jezika Intellecta. (www.intellecta.hr)

U cijenu je uključeno početno testiranje polaznika, radni materijali, individualni rad putem e- maila jednak broju sati nastave, te završno testiranje i izdavanje jezične diplome.

Rbr. Naziv usluge Jedin.cijena po polazniku Iznos sa PDV
1. Grupni tečaj engleskog jezika 1.675,00kn 1.675,00kn


Za sve ostale informacije možete se obratiti u Udruženje obrtnika Velika Gorica, Kurilovečka 5, tel....


Više...15.04.2015. 12:40
U TIJEKU PRIJAVE ZA TEČAJ POČETNOG/POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA – UPISI TRAJU DO POPONJAVANJA GRUPA

Zbog velikog interesa za pohađanje tečaja početnog / poslovnog engleskog jezika, u tijeku su upisi u drugu grupu polaznika. S obzirom na ograničeni broj polaznika po grupi pozivamo Vas da se na vrijeme prijavite.
Važno je naglasiti da uz izuzetno povoljnu cijenu tečaja za sve zainteresirane, tradicijski i proizvodni obrti i poduzeća imaju mogućnost povrata cijene tečaja: Grad Velika Gorica će kroz natječaj za dodjelu potpora obrtnicima i poduzetnicima, što uključuje i korištenje potpora za edukacije vlasnika i zaposlenih djelatnika, refundirati uplaćene troškove.
Natječaj će biti objavljen na web stranici Grada Velike Gorice, a zahtjev za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore putem Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove EU Grada Velike Gorice.

Tečaj će se održavati u Domu obrtnika Velika Gorica, Kurilovečka 5, u provedbi profesora Škole stranih jezika Intellecta. (www.intellecta.hr)

U cijenu je uključeno početno testiranje polaznika, radni materijali, individualni rad putem e- maila jednak broju sati nastave, te završno testiranje i izdavanje jezične diplome.

Rbr. Naziv usluge Jedin.cijena po polazniku Iznos sa PDV
1. Grupni tečaj engleskog jezika 1.675,00kn 1.675,00kn


Za sve ostale informacije možete se obratiti u Udruženje obrtnika Velika Gorica, Kurilovečka 5, tel....


Više...13.04.2015. 09:52
JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE DOGAĐANJA ZA DODJELU POTPORE IZ PROGAMA "POTPORE DOGAĐANJIMA" U 2015.G.

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2015. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,
povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu,
jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.
Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

Program 1. Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima:

Događanja na turistički nerazvijenim PPS područjima, i to:

kulturna/zabavna
sportska
eno-gastronomska i ostala događanja (povijesna, tradicijska i dr.).
U smislu ovog Javnog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se:

područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba,
sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2015. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:

najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i dr.),
nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
najam prostora za održavanje događanja,
najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
troškove promocije događanja (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje) najviše do 20% ukupno odobrenih troškova potpore,
usluge zaštitarske službe,
druge troškove neposredne organizacije događanja, koje HTZ smatra opravdanim.
Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima

Nacionalna i regionalna događanja, i to:

kulturna/zabavna
sportska
eno-gastronomska i ostala događanja (povijesna, tradicijska i dr.).
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2015. godini....


Više...13.04.2015. 09:49
POREZNA UPRAVJA OBJAVILA JE NOVI PRIRUČNIK O FISKALIZACIJI

Priručnik se može preuzeti na web stranici:

http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/FiskalizacijaWEB.pdf...


Više...10.04.2015. 15:12
NATJEČAJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA ZA 2015.G.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Zagrebačka županija objavila Javni poziv za Natječaj za prijavu projekta za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2015.g.
Natječaj je otvoren do 20.5.2015.
Zagrebačka županija također je raspisala Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu programa Konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2015.g.
Natječaj je otvoren do 15.5.2015.

Više na www.zagrebacka-zupanija.hr...


Više...07.04.2015. 09:11
UPRAVNI UGOVOR - OBAVIJEST POREZNIM OBVEZNICIMA O NAMIRENJU POREZNOG DUGA SKLAPANJEM UPRAVNOG UGOVORA

UPRAVNI UGOVOR

Obavijest poreznim obveznicima o namirenju poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora (odredbe članka 91.b., 91.c. i 91.d. Općeg poreznog zakona)

Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona („Narodne novine „ broj 26/15) koji je stupio na snagu dana 17. ožujka 2015. godine, uveden je, između ostalog, institut upravnog ugovora kojim se poreznim obveznicima omogućava namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora odnosno plaćanje cijelog iznosa glavnice i kamata najdulje u 24 mjesečna anuiteta uz obračun pripadajuće zakonske zatezne kamate od 12 % na iznos reprogramirane glavnice duga. Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku, slobodnom voljom sudionika porezno – dužničkog odnosa.
Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi porezni obveznik, fizička ili pravna osoba nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Poreznim obveznikom smatra se svaka fizička ili pravna osoba, udružene osobe ili imovinska masa bez pravne osobnosti koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi. Poreznim obveznikom smatra se i fizička osoba koja je prestala obavljati djelatnost, a čiji dug je nastao za vrijeme obavljanja te djelatnosti, kao i fizička osoba koja ne sudjeluje u razmjeni dobara i usluga na tržištu, te fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak od imovine, a iznajmljivanje obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih procjenjivih koristi....


Više...31.03.2015. 08:07
XIX. NACIONALNO SAVJETOVANJE O GOSPODARSTVU I PODUZETNIŠTVU

Poštovani,
Ministarstvo poduzetništva i obrta organizira XIX. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu na temu "Internacionalizacija poslovanja i EU fondovi", koje će se održati od 16. do 18. travnja 2015. godine u Petrčanima (Zadar) - Punta Skala (Falkensteiner Hotels & Residences Punta Skala) i predstavlja jednu od aktivnosti kojom želimo stvoriti poticajno okruženje za razvoj poduzetništva i obrtništva te gospodarstva u cjelini.
Savjetovanje tradicionalno okuplja poduzetnike, gospodarstvenike, predstavnike jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Vlade Republike Hrvatske, kao i ostalih institucija, agencija i strukovnih udruženja te je izuzetna prigoda za razmjenu iskustava i dobre prakse, zatim za raspravu o aktualnim gospodarskim problemima, ali i isticanje prilika i mogućnosti za razvoj poduzetništva i gospodarstva. Savjetovanje započinje okupljanjem sudionika 16. travnja 2015.godine u popodnevnim i večernjim satima.
Radni dio XIX....


Više...19.03.2015. 11:40
POJAČANI NADZOR FISKALIZACIJE U TRGOVINAMA

Poštovani,

obavještavamo Vas da će u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provoditi pojačane nadzore od 24.do 28.3.2015....


Više...19.03.2015. 08:55
MINPO - OBJAVLJENI NATJEČAJI U OKVIRU PODUZETNIČKOG IMPULSA

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javne pozive u okviru Poduzetničkog impulsa
Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu


PRVO PROGRAMSKO PODRUČJE

Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije.
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta i HAMAG-BICRO-a (www.minpo.hr, www.hamagbicro.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.


Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti.
Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.


Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015....


Više...16.03.2015. 08:27
SAJMOVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - ZAGREBAČKI VELESAJAM 2015.

Slika ID536 ....


Više...13.03.2015. 11:23
UPOZORENJE PODUZETNICIMA/OBRTNICIMA - OPREZ PRI ODGOVARANJU NA PONUDE UPISA U INOZEMNE ADRESARE

Potaknuti pozivima poduzetnika kojima učestalo pristižu ponude za uvrštavanje podataka u razne međunarodne, ali i domaće adresare, upozoravamo na potrebu opreza pri davanju podataka i pažljivo informiranje o usluzi koja se nudi, uključujući sve dijelove ponuda koji pišu najsitnijim slovima. Poduzetnici nemaju nikakvu obvezu upisivati se u poslovne adresare, a ponukani nejasnom ponudom i nedovoljno pažljivim proučavanjem popratnih dokumenata često tek naknadno saznaju da su nehotice preuzeli obvezu koja ima financijske implikacije.


Primjer je adresar European Business Number (EBN), čiji je ponuđač trgovačko društvo DAD Gmbh, a za koji je ponudu dobilo više hrvatskih poduzetnika. Iako vizualno rješenje dopisa, naziv pošiljatelja, rok za podnošenje prijave i pojedini drugi elementi odaju dojam da se radi o formalnom dopisu javnog tijela Europske unije ili države članice, radi se o klasičnoj poslovnoj ponudi. Ispunjavanjem potrebnih podataka sklapa se ugovorni odnos s obveznim trajanjem od tri godine po cijeni od 480,00 € godišnje.


Upozoravamo na obavijest Porezne uprave RH o obveznicima poreza na dodanu vrijednost, u kojoj se izrijekom navodi da ne postoji obveza davanja (uz naknadu ili bez nje) registracijskih podataka u svrhu prikupljanja i njihove obrade, bilo kojoj privatnoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja to zatraži od poreznih obveznika. "Registracijski podaci obveznika poreza na dodanu vrijednost koji uključuju status valjanosti PDV identifikacijskih brojeva za promet roba i usluga unutar EU, naziv poreznog obveznika i adresu poslovnog sjedišta nalaze se u bazi podataka Porezne uprave....


Više...12.03.2015. 12:55
JAVNI POZIV GRADA VELIKE GORICE - PODUZETNICIMA S PODRUČJA GRADA VELIKE GORICE - PREDAVANJE

Slika ID534 .....


Više...11.03.2015. 13:08
KONTROLA PUŠENJA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja provodi pojačane nadzore provedbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.

Navodimo obavijest Sanitarne inspekcije o zakonskim obvezama poštivanja zabrane pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima izuzev u objektima koji za to imaju valjano rješenje ministra zdravlja.

"Poštovani,

Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja nadzire provedbu Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda te Vas Ovim putem upućujemo na zakonsku obvezu poštivanja zabrane pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima te činjenicu da je pušenje dopušteno samo u objektima koji za to imaju valjano rješenje ministra zdravlja.

Sukladno članku 13. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („Narodne novine“ broj 125/08, 55/09 – ispravak, 119/09 i 94/13) zabranjeno je pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima. Zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena. Pušenje je zabranjeno i u prostorima koji se po navedenom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i/ili obrazovanja. Također zabranjeno je pušenje na prostoru koji je udaljen manje od 20 metara od ulaza u zgradu zdravstvene ustanove.

Člankom 14. do 18. i 20....


Više... 
© Udruženje obrtnika Velika Gorica. Sva prava pridržana.
design & održavanje: studio Vemax, Zagreb 2002.