Metalci i
plastičari
Drvne struke, tiskari i
prerada papira
Frizeri, kozmetičari i
pedikeri
Krojači, tradicijski
obrti i suveniri
Autostruke
Elektroničari i
elektrotehničari
Intelektualne usluge i
uslužne djelatnosti
Ugostitelji
Trgovci, pekari
i mesari
Prijevoznici
Građevinari

gastroHome  |  Uprava   |   Obrtništvo   |   Novosti   |   Promidžba   |   Sajmovi 

Kontakt   
 
 
Arhiva novosti:


01.03.2016. 11:53
NOVI ISPITNI ROK - UPRAVITELJ PRIJEVOZA 9.4.2016.

Obavještavamo Vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza “Upravitelj prijevoza“ održati u

subotu 9. travnja 2016.g. u Zagrebu. Ovisno o intenzitetu prijave, postoji mogućnost održavanja ispitnog roka i u nedjelju, 10. travnja 2016.


Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 26. ožujka 2016.g....


Više...01.03.2016. 10:52
MEĐUNARODNI SAJAM INTERSOLAR MÜNCHEN 23.-25.06.2016.

Poštovani obrtnici,

Udruženje obrtnika grada Zagreba i Ceh građevinsko uslužnih djelatnosti planiraju organizaciju posjeta međunarodnom sajmu INTERSOLAR koji se održava u Munchenu od 23.-25. lipnja 2016. godine. Radi se o vodećem svjetskom sajmu za solarnu industriju.

Cijena putovanja / na bazi 30 osoba / iznosi 1.300,00 kuna u što je uključeno( prijevoz, dva noćenja u hotelu Bavaria safari, Dachao, jedna večera i logistika u autobusu).

Ukoliko ste za posjet sajmu zainteresirani molimo da prijavu izvršite najkasnije do 14. ožujka 2016. na tel 48 77 888 ili na e-mail: info@obrtnici-zagreb.hr
Radi rezervacije hotela, molimo da i akontaciju u iznosu 500,00 kuna uplatite do navedenog datuma.

PODACI ZA UPLATU:
UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA
TRG MAŽURANIĆA 13
Svrha doznake: akontacija za sajam Intersolar 2016.
Poziv na broj: upišite OIB Vašeg obrta
IBAN: HR6524840081101730805

S poštovanjem,

Predsjednik Ceha građ.usl....


Više...01.03.2016. 10:45
INTERAKTIVNA BAZA PODATAKA PODUZETNIKA - IN PODUZETNIK

Predstavljene su dosadašnje aktivnosti projekta „In poduzetnik“ – Interaktivna baza podataka poduzetnika. Počeo se provoditi u srpnju 2015., traje godinu dana, a ukupna mu je vrijednost 265.000 kuna. S 250.000 kuna sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda. U partnerstvu s Obrtničkom komorom Zagreb provodi ga Zagrebačka županija.

Krajnji je cilj izraditi interaktivnu bazu podataka koja će obrtnicima/poduzetnicima služiti za njihovo međusobno povezivanje i bolju komunikaciju s potpornim institucijama, Županijom, gradovima i općinama te koja će na jednome mjestu sadržavati niz korisnih podataka o obrtnicima/poduzetnicima.

Projekt je fokusiran i na učenike osam strukovnih škola s prostora županije, kojima se želi približiti poduzetnička kultura i potreba cjeloživotnog učenja. Cilj je motivirati djecu za obrtnička zanimanja, te uz njihovu pomoć, anketiranjem na terenu, prikupiti podatke o 2000 obrtnika/poduzetnika koji će se naći u interaktivnoj bazi podataka.

„Prikupljeni podaci bit će na dobrobit poduzetnika. Koristit će i nama kako bi poduzetnike mogli obavještavati o raspisanim natječajima, o organizaciji edukacija, pozivati ih da sudjeluju na sajmovima. Želimo da putem interaktivne baze podataka dođe do međusobne suradnje poduzetnika, bilo u proizvodnji ili zajedničkoj nabavi“, za predstavljanja dosadašnjih aktivnosti projekta rekao je Damir Fašaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Zagrebačke županije....


Više...25.02.2016. 10:50
GRAD VELIKA GORICA RASPISAO NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA MENTORIMA PRAKTIČNE NASTAVE ZA 2016.G.

GRAD VELIKA GORICA
GRADONAČELNIK

temeljem članka 8. Pravilnika za dodjelu potpora mentorima praktične nastave (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 06/2008. i 1/2010. ) raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu potpora mentorima praktične nastave za 2016. godinu

I.
Predmet ovog Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava (potpora) mentorima praktične nastave, koji u svojim radionicama ili pogonima izvode praktičnu nastavu za slijedeća zanimanja:

Popis zanimanja

1. alatničar 20. krovopokrivač
2. autoelektričar 21. kuhar
3. autolakirer 22. limar
4. autolimar 23. mesar
5. automehaničar 24. pediker
6. automehatroničar 25. pekar
7. bravar 26. plinoinstalater
8. dimnjačar 27. puškar
9. elektroinstalater 28. slastičar
10. elektromehaničar 29. soboslikar-ličilac
11. elektroničar - mehaničar 30. staklar
12. fotograf 31. stolar
13. frizer 32. strojobravar
14. instalater grijanja i klimatizacije 33. tapetar
15. kemijski čistač 34. tokar
16. klesar 35. vodoinstalater
17. konobar 36. zidar
18. kozmetičar 37. zlatar
19. krojač

II.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), isključivo obrti i trgovačka društva koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da imaju sjedište, a obrtnici i prebivalište na području Grada Velike Gorice
- da posjeduju dozvolu (licencu)
- osiguravaju novčanu naknadu naučnicima

III.
Maksimalni godišnji iznos potpore po naučniku iznosi 3.000,00 kuna

IV.
Kriterij za dodjelu potpora je broj naučnika tekuće godine....


Više...19.02.2016. 12:23
9. OBRTNIČKE SPORTSKE IGRE - UMAG 12.-15.05.2016.

Hrvatska obrtnička komora organizira ove godine 9. po redu Obrtničke sportske igre u Hotelu Sol Aurora Umag, u terminu od 12.-15. 05.2016. godine.
portsko društvo Obrtničke komore Zagreb preuzelo je obvezu organizacije u ime Obrtničke komore Zagreb organizaciju kvalifikacija i odlaska na OSI sukladno odluci Upravnog odbora OKZ. Pravo sudjelovanja imaju obrtnici, članovi njihovih obitelji ( sukladno Zakonu o obrtu), djelatnici komorskog sustava a sve u skladu s statuom i pravilnicima HOK-a. Kao najveći i dosada najuspješniji sudionik ovog skupa, Obrtnička komora Zagreb mora se predstaviti u najkvalitetnijem sastavu. Na OSI Obrtničku komoru Zagreb predstavljat če 35 natjcatelja....


Više...17.02.2016. 15:29
IN PODUZETNIK - INTERAKTIVNA BAZA PODATAKA PODUZETNIKA

PoštovaniZagrebačka županija je nositelj EU projekta koji se provodi u Upravnom odjelu za gospodarstvo u suradnji sa Obrtničkom komorom Zagreb pod nazivom IN PODUZETNIK – Interaktivna baza podataka poduzetnika sufinanciran sredstvima EU, kojem je cilj izrada baze podataka o poduzetnicima Zagrebačke županije sa svim podacima kako bi se dobio cjelovit pregled i omogućilo međusobno povezivanje dionika, a u sklopu kojeg se planira održavanje 15 radionica u srednjim strukovnim školama u 8 gradova ZŽ, sudjelovanje na 5 sajmova i održavanje 3 konferencije s ciljem promoviranje projekta.IN PODUZETNIK – Interaktivna baza podataka poduzetnika (HR.1.1.11-0177) EU projekt Zagrebačke županije i Obrtničke komore Zagreb

Pozivamo poduzetnike da dođu u srijedu 24. veljače 2016. u 13,00 sati u veliku dvoranu Obrtničke komore Zagreb u Ilici 49 gdje se održava druga konferencija u sklopu projekta IN PODUZETNIK - Interaktivna baza podataka poduzetnika (HR.1.1.11-0177). Na konferenciji će biti predstavljene provedene aktivnosti i dosadašnji rezultati projekta, od čega je najvažnija izrada interaktivne baze podataka koja će omogućiti bolju komunikaciju između poduzetnika/obrtnika i potpornih institucija.

Također, ovim putem pozivaju se sva Udruženja obrtnika i poduzetnici/obrtnici da sudjeluju u projektu/anketiranju i tako doprinesu boljoj komunikaciji između poduzetnika i poduzetničkih potpornih institucija, obrazovnih ustanova, jedinica regionalne i lokalne samouprave, ali također i među poduzetnicima i obrtnicima s ciljem poticanja suradnje i razvoja poduzetničke kulture u društvu.

POZIVNICA
čast nam je pozvati Vas na prezentaciju EU projekta
IN PODUZETNIK – Interaktivna baza podataka poduzetnika (HR1.1.11-0177)
koja de se održati 24. veljače u 13.00 sati u velikoj dvorani Obrtničke komore Zagreb u Ilici 49.
Cilj konferencije je informirati javnost o ciljevima i rezultatima projekta od kojih je najznačajniji upisivanje 2000 poduzetnika u novu interaktivnu bazu podataka koja de doprinijeti boljoj komunikaciji između potpornih institucija i poduzetnika/obrtnika.
Interaktvna baza podataka omogudit de pristup ažuriranim podacima o poduzetnicima i obrtnicima, ciljano informiranje o sajmovima, edukativnim radionicama, natječajima i dr.; pradenje aktivnosti obrtnika i dr.
U svrhu prikupljanja podataka organizirano je anketiranje poduzetnika i obrtnika koje na terenu provode učenici srednjih strukovnih škola u osam gradova Zagrebačke županije: Vrbovec, Dugo Selo, Ivanid-Grad, Sveti Ivan Zelina, Samobor, Velika Gorica, Jastrebarsko i Zaprešić.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala
2007.-2013. Projekt provodi Zagrebačka županija u partnerstvu s Obrtničkom komorom Zagreb.
Upravljačko tijelo je Ministartsvo rada i mirovinskog sustava, a provedbeno tijelo 2.razine je Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije....


Više...15.02.2016. 14:02
OBVEZA - UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH VODITELJA GRAĐENJA

Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/2015) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. propisana je obveza ustrojavanja novih imenika ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva.

Navedenim Zakonom propisana je i obveza ustrojavanja Evidencije voditelja projekta i Evidencije voditelja radova – tehničara odgovarajuće struke.

Prijelazna odredba Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, propisuje da osobe koje su po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu Zakona ispunjavale uvjete za voditelja građenja i voditelja radova - stječu pravo upisa u Komoru ako u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona odnosno do 25. travnja 2016. podnesu zahtjev za upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja ili imenik ovlaštenih voditelja radova.

Od 1. veljače 2016....


Više...15.02.2016. 14:00
PROBLEMATIKA AUTORSKIH PRAVA U PROIZVODNJI SLASTICA

Slijedom problematike korištenja autorskih prava i žigova u proizvodnji slastica koja se intenzivirala krajem 2015. I početkom 2016. Godine, u HOK-u je 20.01.2016. održan sastanak predstavnika slastičara i tvrtke Fun Cake Factory d.o.o. na kojem je zaključeno da se slastičari moraju pridržavati propisa o autorskim pravima što ne sprječava daljnju proizvodnju slastica s likovima iz crtanih filmova za koje imaju riješeno pravo korištenja. U privitku dostavljamo bilješku sa održanog sastanka.

Problem je otvoren dopisom odvjetničkog društva Ćurković, Ćurić, Janušić & Banić iz Zagreba koji je upućen početkom prosinca na adrese mnogih slastičara. Tim je dopisom slastičarima ukazano da je tvrtka Fun Cake Factory d.o.o....


Više...11.02.2016. 09:29
INFORMACIJA O PRIPREMAMA ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA - VELIKA GORICA

Slika ID636 ....


Više...11.02.2016. 09:08
MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNE UPRAVE PROVODE POJAČANE NADZORE 12. i 13.02.2016.

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti, ovlašteni službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provoditi će pojačane nadzore 12. i 13. veljače kod poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku i cvjećarsku djelatnost.

Preciznije, radi se o djelatnostima:

- pripreme i usluživanja hrane i pića (restorani, picerije, slastičarne, kafići i sl.) i

- trgovine na malo na štandovima i tržnicama (cvijeće).

Ovlašteni službenici Porezne uprave će samostalno, ali i u suradnji s drugim nadzornim službama, kroz organizirane zajedničke akcije tijekom cijele 2016....


Više...09.02.2016. 15:33
NOVI ISPITNI ROK - UPRAVITELJ PRIJEVOZA 5.3.2016.

Obavještavamo Vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza “Upravitelj prijevoza“ održati u

subotu 5. ožujka 2016.g. u Zagrebu. Ovisno o intenzitetu prijave, postoji mogućnost održavanja ispitnog roka i u nedjelju, 6. ožujka 2016.Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 19. veljače 2016.g....


Više...05.02.2016. 11:32
8. SUSRET PRIJEVOZNIKA HOK-a

Slika ID633 Prijedlozi tematskih izlaganja dostavljaju se u Udruženje obrtnika Velika Gorica do 11. veljače 2016.g....


Više...02.02.2016. 09:05
ORGANIZACIJA SEMINARA NA TEMU "ZAVRŠNI OBRAČUN I NOVE OBVEZE OBRTNIKA OD 1.1.2016.

Poštovani,

u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održat će se seminar na temu „Završni obračun i nove obveze obrtnika od 1.1.2016.g.“.

Seminari će biti održani na sljedećim lokacijama:

Hrvatska obrtnička komora
05.02.2016.g. od 10,00-14,00 sati

Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije
08.02.2016.g. od 10,00-14,00 sati

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije
11.02.2016.g....


Više...28.01.2016. 09:13
POSJET SAJMU BAUMA, MUNCHEN 12.-14.4.2016.

Udruženje prijevoznika Zagreb organizira posjetu sajmu Bauma koji se održava u Münchenu u travnju 2016.g., uz podršku Obrtničke komore Zagreb i Udruženja obrtnika Grada Zagreba.

Plan i program puta na sajam BAUMA u München
(12.-14. travnja 2016.g.) 3 dana / 2 noćenja

1. Dan 12.04.2016.g.
05,45 h - polazak autobusa ispred Udruženja obrtnika grada Zagreba
13,00 h - dolazak u Salzburg, razgledavanje grada i shopping
16,00 h – polazak iz Salzburga prema hotelu
18,00 h – dolazak u Hotel Gradlwirt ***, Dorf 45, 6342 Niederndorf / Austria
19,00 h – večera u hotelu

2. Dan 13.04.2016.g.
6,00 – 7,30 h – doručak u hotelu
8,00 h – polazak iz hotela autobusom u München na sajam Bauma
16,00 h – povratak autobusom sa sajma Bauma u hotel
19,00 h – večera u hotelu

3. Dan 14.04.2016.g.
6,00 – 8,00 h – doručak u hotelu
8,30 h – odlazak iz hotela autobusom i polazak u München na sajam Bauma ili u razgled grada i shopping
16,00 h - povratak autobusom prema Zagrebu
23,00 h – dolazak u Zagreb

SMJEŠTAJ:
Hotel Gradlwirt ***, Dorf 45, 6342 Niederndorf / Austria / oko 85 km od sajma
- 22 x dvokrevetne sobe u glavnoj kući/hotelu.
- 3 x apartmani u depadansi / kući do glavne.
Svaki apartman je dobro opremljen, oko 40 m2 za 2 - 4 osobe.

CIJENA PUTOVANJA :
- 850,00 kn po osobi za obrtnike
- 1.200,00 kn po osobi za ostale putnike
U cijenu je uključeno:
- dvije večere u hotelu
- dva doručka u hotelu
- put autobusom
- troškovi organizacije i rezervacije smještaja
U cijenu nije uključeno:
- ulaznice za sajam
- korištenje javnog prijevoza u Münchenu

Sukladno Vašoj prijavi za posjet sajmu molimo da izvršite uplatu najkasnije do ponedjeljka, 15.02.2016.g. kako bismo pravovremeno izvršili uplatu smještaja u hotelu.

PODACI ZA UPLATU:
Udruženja prijevoznika Zagreb
Ede Murtića 2, 10 020 Zagreb
Svrha doznake: posjet sajmu BAUMA 2016
Poziv na broj: upišite OIB Vašeg obrta
IBAN: HR83 2360000 1101488972


Napomena: U slučaju otkaza putovanja uplata se zadržava.

S poštovanjem,

Predsjednik Udruženja prijevoznika Zagreb
Zdravko Bubnić, v.r....


Više...22.01.2016. 15:16
PROJEKT ZAJEDNIČKE NABAVE - HOK ZNA

Pevec se uključio u projekt „Zajednička nabava – HOK ZNA“

Temeljem Sporazuma Hrvatske obrtničke komore (HOK) i tvrtke Pevec za sve članove HOK-a osiguravaju se posebni uvjeti nabave proizvoda iz prodajnog asortimana trgovačkog lanca Pevec u prodajnim centrima diljem Hrvatske.Cijela vijest:

http://www.hok.hr/press/objave_za_medije/novi_projekt_hrvatske_obrtnicke_komore_zajednicka_nabava_hok_zna/pevec_se_ukljucio_u_projekt_zajednicka_nabava_hok_zna
...


Više... 
© Udruženje obrtnika Velika Gorica. Sva prava pridržana.
design & održavanje: studio Vemax, Zagreb 2002.