Metalci i
plastičari
Drvne struke, tiskari i
prerada papira
Frizeri, kozmetičari i
pedikeri
Krojači, tradicijski
obrti i suveniri
Autostruke
Elektroničari i
elektrotehničari
Intelektualne usluge i
uslužne djelatnosti
Ugostitelji
Trgovci, pekari
i mesari
Prijevoznici
Građevinari

gastroHome  |  Uprava   |   Obrtništvo   |   Novosti   |   Promidžba   |   Sajmovi 

Kontakt   
 
 
Arhiva novosti:


24.01.2017. 09:32
Obrtnici „dobitaši“ mogu dobit utvrđivati prema novčanom načelu

Obrtnici koji su obveznici poreza na dobit u 2017. godini ukoliko to žele, mogu pod određenim uvjetima preći na utvrđivanje dobiti prema novčanom načelu (načelu blagajne) koje se primjenjuje kod obveznika poreza na dohodak.
Za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. poreznu osnovicu prema novčanom može utvrditi:
• porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju (2016.) nije ostvario prihode veće od 3.000.000,00 kuna te ako
• dostavi izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine, a iznimno u 2017. godini do 31. siječnja 2017.
Poreznim obveznikom koji može utvrdi poreznu osnovicu prema novčanom načelu smatra se pravna osoba ili fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit za prethodnu 2016....


Više...19.01.2017. 08:28
Stručni seminar o novim propisima u 2017. za obrtnike

Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb organiziraju stručni seminar o novim propisima u 2017. godini kao i drugim aktualnim temama, u ponedjeljak, 23. siječnja 2017. godine s početkom u 10,00 sati u Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika u Zagrebu, Ilica 49/I kat
Teme stručnog seminara su:
1. Priprema završnog obračuna za 2016. godinu
2. Primjena novih zakonskih propisa od 01.01.2017....


Više...12.01.2017. 13:08
PROMJENA POREZNOG STATUSA UGOSTITELJA DO 15. 1. 2017. GODINE

Ugostitelji najkasnije do 15. 1. 2017. godine mogu promijeniti svoj porezni status, od obveznika poreza na dohodak postati obveznikom poreza na dobit, i obrnuto.

Stope poreza na dohodak su 24 i 36 %.

Stopa poreza na dobit je 12 % za obrtnike i male poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od 3 milijuna kuna, za druge iznosi 18 %.

Provjerite kod svoga poreznog savjetnika koja opcija je Vama u interesu.

Prijavu dostavite u Poreznu upravu najkasnije do 15. siječnja 2017....


Više...12.01.2017. 09:59
NIŽA CIJENA STRUJE ZA UGOSTITELJE

HEP nudi nižu cijenu električne energije članovima Udruženja ugostitelja Zagreb i Obrtničke komore .

Na linku www.hep.hr/opskrba/ možete popuniti zahtjev za sklapanje Ugovora i ostvariti značajne uštede uz najpovoljnije rokove i uvjete plaćanja, bez penalizacije odstupanja u potrošnji i bez valutne klauzule!

Za pomoć pri ispunjavanju i za sva ostala pitanja možete kontaktirati HEP putem besplatnog info telefona 0800 5255 svakim radnim danom od 08:00 do 20:00 sati i subotom 08:00 do 15:00.

Ukoliko se odlučite, potpisani i pečatirani Ugovor potrebno je dostaviti do 21. siječnja 2017. godine kako bi bio u primjeni s prvim danom sljedećeg mjeseca, a najkasnije do 21. veljače 2017. Ranija dostava ugovora znači i raniju primjenu povoljnijih uvjeta....


Više...12.01.2017. 09:57
Novi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova - obveze trgovaca

Novi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova donesen je 15. prosinca 2016. (NN 121/16, 23.12.2016.) stupio je na snagu 31. prosinca 2016. Dajemo osvrt na obveze trgovaca (svih obrtnika koji prodaju proizvode ili pružaju usluge potrošačima u EU).
Ovaj Zakon predstavlja usklađenje hrvatskog zakonodavstva s EU direktivom 2013/11/EU i Uredbom br. 524/2013.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_121_2622.html

Zakon uređuje alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih sporova između trgovaca sa sjedištem u Hrvatskoj i potrošača s boravištem u Europskoj uniji (znači i Hrvatskoj), a njegova je svrha omogućiti potrošačima da svoje sporove s trgovcima rješavaju pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (dalje: tijela za ARPS) na brz i ekonomičan način.

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta RH koje je nadležno za zaštitu potrošača temeljem prijava za iskaz interesa za notifikaciju imenovati će tijela za ARPS koja udovoljavaju zakonom predviđenim uvjetima, te će ona biti nadležna za rješavanje potrošačkih sporova....


Više...12.01.2017. 09:54
PEKARSTVO-Produljen rok za ovjeru knjige KEUB

Obavijest Ministarstva poljoprivrede o produljenju roka za ovjeru Knjige evidencije utroška brašna (KEUB) do 31.siječnja 2017.:

Temeljem članka 9. stavka 1....


Više...10.01.2017. 08:41
„Paušalisti“ – rok za predaju Obrasca PO-SD je 15. siječnja 2017.

Slika ID709 Podsjećamo obrtnike obveznike paušalnog oporezivanja dohotka da je zakonski rok za predaju Obrasca PO-SD, najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine. Kako je ove godine 15. siječanj nedjelja, preporučamo Obrazac PO-SD treba predati u Poreznu upravu osobno do petka 13. siječnja 2017. godine ili poštanskom preporučenom pošiljkom s datumom predaje do 15. siječnja 2017. godine.
Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za 2016....


Više...03.01.2017. 14:29
Ukinut je porez na tvrtku ili naziv za sve poduzetnike

Novim Zakonom o lokalnim porezima u 2017. godini ukida se porez na tvrtku ili naziv kao jedan od prihoda jedinica lokalne samouprave. Time su svi poduzetnici uključujući i obrtnike oslobođeni plaćanja spomenutog poreza, te ne trebaju očekivati rješenja o njegovom plaćanju tijekom 2017. godine.
Osim ukidanja poreza na tvrtku ili naziv novim Zakonom o lokalnim porezima snižena je stopa poreza na nasljedstva i darove s 5 na 4 posto.
Svi građani koji su na motorna vozila starosti do 10 godina plaćali porez na cestovna motorna vozila, odsada će porez plaćati prilikom registracije motornog vozila u stanicama za tehnički pregled temeljem rješenja jedinica područne (regionalne) samouprave.
Budući se novim Zakonom o lokalnim porezima uvodi obveza plaćanja poreza na nekretnine i to od 2018. godine, stupanjem na snagu istih prestati će važiti odredbe o obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje jedne nekretnine s dvije vrste imovinskih poreza.
Porez na nekretnine transformacija je komunalne naknade u porezno davanje....


Više...03.01.2017. 08:56
ODLUKA O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj 57/12 i 120/12), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz suglasnost ministra financija, donio

ODLUKU O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2017. GODINU

Članak 1.
Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2017. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 70,25 kuna.

Članak 2.
Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Članak 3.
Odluka je objavljena u »Narodnim novinama« broj 122/16, a stupa na snagu 1. siječnja 2017....


Više...03.01.2017. 08:49
Novi blagajnički maksimum za obrtnike "dobitaše"

Fizička osoba obveznik poreza na dobit („obrtnik dobitaš“) u 2017. godini određuje visinu blagajničkog maksimuma kao mikro, mali ili srednji subjekt, ovisno o zadovoljavanju uvjeta o veličini poduzetnika iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.
Visinu blagajničkog maksimuma određuje obveznik fiskalizacije internim aktom, a najviše do:
1. mikro subjekti - 10.000,00 kn
2. mali subjekti - 30.000,00 kn
3. srednji subjekti - 50.000,00 kn
Prema kriterijima iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, poduzetnici su razvrstani na:
1. Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje:
- prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika,
- prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.
2. Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje:
- prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, 
- prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.
3....


Više...02.01.2017. 13:27
Ugostitelji i trgovci mogu u 2017. godini biti paušalisti - ROK 13.1.2017.

Novim Zakonom o porezu na dohodak koji stupa na snagu u početkom 2017. godine bitno su izmijenjene odredbe o paušalnom oporezivanju dohotka.
Detaljnije će uvjeti ulaska u sustav paušalnog oporezivanja dohotka biti regulirani Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, koji je kao Nacrtom prijedloga pravilnika najavilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Prema najavljenom, porezni obveznici koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu moći će postati i obrtnici koji obavljaju ugostiteljsku i trgovačku djelatnost, što do sada nije bilo moguće.

Uz to, očekuje se i ukidanje uvjeta da za obavljanje djelatnosti nemaju izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.
Prema tome novim Zakonom i Pravilnikom koji je najavljen, uvjeti za poreznog obveznika s paušalnim oporezivanjem bili bi:
- da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i
- da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost. Za 2016. godinu taj iznos je 230.000,00 kuna.

Za nove obveznike koji tek počinju s obavljanjem djelatnosti, prijava u registar poreznih obveznika mora se podnijeti u roku osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti.

Kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka prijava se vrši do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.

To znači da svi obrtnici „dohodaši“ koji su do sada vodili poslovne knjige, a žele preći na paušalno oporezivanje dohotka trebaju se prijaviti u nadležni ured Porezne uprave do petka 13. siječnja 2017. godine.

Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka obvezan je uz prijavu na Obrascu RPO i Prilog A dostaviti:
1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,
2....


Više...30.12.2016. 09:38
PROMJENA STOPE PDV-a,UGOSTITELJSTVO,POSTUPCI IZMJENE POREZNE STOPE I CIJENA

Obvezni postupci obveznika prilikom promjene stope PDV-a:

Novim Zakonom o PDV-u koji se primjenjuje od 1.siječnja 2017. došlo je do preraspodjele stopa PDV-a od 25% i 13% na određena dobra i usluge.
Tako se u ugostiteljstvu stopa PDV-a od 13 % od 1. siječnja 2017. godine ne primjenjuje na uslugu pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te na pripremanje i usluživanje svih pića i napitaka u ugostiteljskim objektima objektima (kako se primjenjivala do sada), nego se primjenjuje stopa PDV-a od 25 %.

Iznimka i primjena stope od 13% ostaje i nadalje za ugostiteljske usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. U takvim objektima PDV od 13% obračunava se samo na točno nabrojene usluge koje su propisana iznimka, dok se na sve ostale usluge prehrane te na pripremanje i usluživanje pića i napitaka primjenjuje stopa od 25% PDV-a. Primjerice, ako gost koji je ugovorio i platio polupansion (noćenje, doručak i večeru) u istom hotelu naruči još i ručak ili popije bocu vina ili mineralnu vodu koja nije uključena u polupansionsku ponudu, hotel će na uslugu polupansiona obračunati 13% PDV-a, dok na ručak, vino i mineralnu vodu mora obračunati 25% PDV-a.
Prije primjene nove stope PDV-a od 25% poduzetnici trebaju obaviti i pripremne radnje....


Više...30.12.2016. 09:35
FISKALIZACIJA-PAUŠALISTI

I „paušalisti“ od 1.srpnja 2017. izdaju račune putem naplatnih uređaja:

Novi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji stupa na snagu početkom 2017. godine donosi nekoliko novina od kojih su najznačajnije:

- Ukida se status malog obveznika fiskalizacije, te se propisuje obveza fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja za sve obveznike fiskalizacije neovisno o tome jesu li paušalisti ili ne. Zbog potrebe da se paušalisti prilagode novom načinu izdavanja računa, a i zbog troškova nabave elektronikih naplatnih uređaja, paušalistima se omogućava razdoblje prilagodbe te trebaju od 1.srpnja 2017. godine izdavati račune putem elektroničkog naplatnog uređaja. Iznimno, uvezanom knjigom računa može se ko¬ristiti samo u slučaju kvara naplatnog uređaja ili ako nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom. Do tog roka svi novi korisnici elektroničkih naplatnih uređaja za potrebe fiskalizacije trebat će od Financijske agencije nabaviti aplikativni certifikat za elektroničko potpisivanje elemenata računa i za identifikaciju prilikom elektroničke razmjene podataka s Poreznom upravom.

- Uvodi se obveza korištenja programskog rješenja koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa odnosno kojima se onemogućava postupanje koje je u suprotnosti sa zakonskim propisima.

- Propisuje se novi način dostavljanja podataka u sustav fiskalizacije.
- Također i trenutni obveznici fiskalizacije se moraju do 31.07....


Više...28.12.2016. 08:56
PROGRAM POGODNOSTI ARTIFEX-R ZAJEDNIČKA PRODAJA

Slika ID702 Artifex R (lat. artifex- volja obrtnika) je program pogodnosti kojeg je pokrenula Obrtnička komora Zagreb kako bi svojim članovima omogućila zajedničku prodaju proizvoda i usluga.

Artifex R je zamišljen na način da korisnik koji pristupi programu postaje davatelj pogodnosti koje sam odredi u pristupnici.

Obrtnici koji žele ponuditi svoje pogodnosti programu mogu pristupiti putem web forme na stranici Obrtničke komore Zagreb klikom na poveznicu :
http://www.okz.hr/obrazac/program-pogodnosti-artifex-r-pristupnica-za-davatelja-pogodnosti

Nakon uspješne prijave kroz 2 radna dana korisnik će primit na svoju email adresu obavijest o zaprimanju u Artifex R članstvo.
Popis davatelja pogodnosti kreirat će se kako se baza bude nadopunjavala i biti će moguće pregledati i pretražiti sve davatelje pogodnosti na web stranici OKZ-a.

Davatelji pogodnosti mogu postati svi članovi Obrtničke komore Zagreb koji uredno podmiruju komorski doprinos i dobrovoljni članovi koji spadaju pod grad Zagreb i Zagrebačku županiju (d.o.o., j.d.o.o., OPG). Dobrovoljnom članstvu možete pristupiti popunjavanjem pristupnice klikom na poveznicu:
http://www.okz.hr/o-nama/%C4%8Dlanstvo-financiranje/u%C4%8Dlanite-se-u-hrvatsku-obrtni%C4%8Dku-komoru-dobrovoljno-%C4%8Dlanstvo

Nakon što se novog korisnika registrira kao davatalja pogodnosti na adresu koju korisnik navede u samoj prijavi pristić će naljepnica i blok sa bonovima. Naljepnica se lijepi na vidljivo mjesto kako bi kupci mogli uočiti da se na tom mjestu mogu iskoristiti pogodnosti programa Artifex R.
Kupcima koji dolaze sa bonovima programa Artifex R moraju se uračunati popusti koje davatelj pogodnosti navede u pristupnici. Iskorišteni bon se poništava od strane davatelja pogodnosti te se izdaje novi sa svojim žigom ili potpisom.
Kupac sa dobivenim bonom može otići kod drugog davatelja pogodnosti ili se vratiti kod istoga kako bi dobio novi popust za bon....


Više...28.12.2016. 08:43
NIŽA ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA U 2017.

Slika ID701 ......


Više... 
© Udruženje obrtnika Velika Gorica. Sva prava pridržana.
design & održavanje: studio Vemax, Zagreb 2002.