Metalci i
plastičari
Drvne struke, tiskari i
prerada papira
Frizeri, kozmetičari i
pedikeri
Krojači, tradicijski
obrti i suveniri
Autostruke
Elektroničari i
elektrotehničari
Intelektualne usluge i
uslužne djelatnosti
Ugostitelji
Trgovci, pekari
i mesari
Prijevoznici
Građevinari

gastroHome  |  Uprava   |   Obrtništvo   |   Novosti   |   Promidžba   |   Sajmovi 

Kontakt   
 
 
Arhiva novosti:


21.07.2016. 14:12
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA OBJAVILO JE E-IMPULS

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira se Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga E-impuls. Natječaj je otvoren od 21.7.2016. do 30.9.2016. Prijavitelji natječaja su mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Predmet Poziva su investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga, a cilj Poziva je poticanje mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti. Temeljem OP Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020....


Više...18.07.2016. 10:22
PROJEKT IN PODUZETNIK - Interaktivna baza podataka poduzetnika

Slika ID681 Održana je završna konferencija EU projekta „In poduzetnik – Interaktivna baza podataka poduzetnika (HR.1.1.11-0177)“, kojega je Zagrebačka županija provela u suradnji s Obrtničkom komorom Zagreb. Ispunjen je osnovni cilj – izrađena je interaktivna baza podataka, u kojoj je trenutno 1749 poduzetnika. Baza će od rujna biti dostupna i na web-stranici pa će u nju svoje podatke, ovisno o interesu, moću unositi i ostali obrtnici i mali poduzetnici.

Podatke o poduzetnicima, sada unesene u bazu, prikupljali su učenici srednjih strukovnih škola iz sedam županijskih gradova....


Više...15.07.2016. 10:28
PROJEKT OBRTNICI HRVATSKE - GRADU VUKOVARU

Udruženje Obrtnika Vukovar od 30.09 - 02.10.2016 godine organizira u Gradu Vukovaru u sklopu Etno sajma - gastro manifestaciju “OBRTNICI HRVATSKE - GRADU VUKOVARU” u sklopu koje bi se podržao projekt obnove simbola hrvatskog zajedništva - Vukovarskog vodotornja.
UO Vukovar upućuje poziv svim obrtnicima:
Vođeni idejom okupljanja obrtnika u gradu Vukovaru, željeli smo omogućiti svim obrtnicima Hrvatske da svojim sudjelovanjem pokažu svu raznolikost Hrvatske gastronomije i prezentiraju je građanima grada Vukovara, stoga Vas ovim putem pozivamo da sudjelujete u kuhanju specifičnih jela vašeg kraja za 20-50 osoba ili ako niste u mogućnosti sudjelovati u gastronomskom dijelu manifestacije, budete jednostavno naši gosti.
Ovim putem Vas još jednom pozivamo da u skladu sa svojim mogućnostima izdvojite određena novčana sredstva za obnovu Vukovarskog vodotornja i uplatite ih na navedeni žiro-račun. Prikupljanje sredstava službeno završava 31....


Više...11.07.2016. 10:56
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.07.2016. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Namjena sredstava je za: obrazovanje u 2015. i 2016. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08) ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2015. i 2016....


Više...07.07.2016. 10:24
OBAVIJEST OBRTNICIMA – SUBJEKTIMA U POSLOVANJU S HRANOM (SPH) O STUPANJU NA SNAGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI

U Narodnim novinama br. 56/16 od 17. lipnja 2016. objavljen je novi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o informiranju potrošača o hrani koji na snagu stupa 20. srpnja 2016. Novi Zakon donosi izmjene dosada važećeg Zakona o informiranja potrošača o hrani (56/13, 14/14) vezano uz novu Provedbenu uredbu EK 828/2014, kao i za proširenje odgovornosti na SPH koji hranu ne stavljaju direktno na tržište već sudjeluju u lancu nabave hrane za objekte javne prehrane. U nastavku obavijesti donosimo Vam izmjene u obvezama i prekršajnim odredbama:  u čl....


Više...05.07.2016. 14:12
JAVNI POZIV - DRŽAVNO NATJECANJE U ORANJU

Javni poziv: državno natjecanje u oranju
14.06.2016.

Grad Velika Gorica, Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača i Business Park Meridian 16 organizatori su 14. državnog natjecanja u oranju i 5. državnog natjecanja u oranju konjima, koja će se održati na prostoru radne zone Vukovinsko polje u periodu od 26.08.-28.08.2016.

Suorganizatori manifestacije su Zagrebačka županija, Poljoprivredna savjetodavna služba, Turistička zajednica grada Velika Gorica, LAG Zrinska Gora – Turopolje i VG Komunalac.
U sklopu natjecanja bit će organiziran i sajam gospodarstva (malo i srednje poduzetništvo, OPG i poljoprivreda, ustanove i institucije) te kulturno-umjetnički i zabavni program uz bogatu ugostiteljsku ponudu.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele sudjelovati u sklopu gospodarskog sajma te predstaviti i promovirati svoje proizvode ili usluge da se odazovu ovom Javnom pozivu.

Dokumenti koji se trebaju dostaviti:
- motivacijsko pismo
- preslika izvatka iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv osnivač, struktura i vlasništvo
- preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema
NKD-u (trgovačka društva)

Odabrani prijavitelji dobivaju besplatan izložbeni prostor, a sve ostale troškove snose samostalno.

Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Grad Velika Gorica, može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

Mjesto, način i rok dostave prijave:
Traženu dokumentaciju treba dostaviti u pisanom obliku ili osobno, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, adresom podnositelja prijave, uz naznaku „prijava za sajam“, na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15
10410 Velika Gorica

Poziv će biti otvoren od 13.lipnja 2016. do 15.srpnja 2016....


Više...05.07.2016. 10:18
PODJELA SVJEDODŽBI 2016. UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA Srednje strukovne škole

Slika ID676 04.07.2016. u Srednjoj strukovnoj školi velika Gorica svečano su uručene svjedodžbe učenicima završnih razreda. Svjedodžbe je primilo 153 učenika iz 8 završnih razreda osposobljena za zanimanje u svojim stručnim smjerovima (elektrotehničar, elektroinstalater, elektromehaničar, automehaničar, autolimar, instalater kućnih instalacija, tokar, frizer, pediker, konobar, kuhar, pomoćni kuhar i slastičar).
Svečanost je otvorila pedagoginja Sanja Šipušić Komar, a učenicima su se obratili predsjednik Udruženja obrtnika Velike Gorice Vlado Mikulčić i ravnatelj Srednje strukovne škole Velika Gorica Stjepan Kos....


Više...30.06.2016. 12:50
Natječaj za prijavu projekata za dodjelu potpora Zagrebačke županije poduzetnicima za nastup na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2016. godini

U Proračunu Zagrebačke županije za 2016. godinu, razdjel 06. Upravni odjel za gospodarstvo, u programu Potpore malim i srednjim poduzetnicima, planirana su sredstva za dodjelu potpora Zagrebačke županije poduzetnicima za nastup na
manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2016. godini.
Potpore se dodjeljuju temeljem Odluke o bespovratnim potporama Zagrebačke županije poduzetnicima za nastupe na manifestacijama u vezi s poduzetništvom (KLASA: 022-01/16-01/29, URBROj: 238/1-03-16-10) od 21. lipnja2016. (u daljnjem tekstu: Odluka).
Manifestacije u vezi s poduzetništvom u smislu ovog Natječaja jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije u vezi s
poduzetništvom, organizirane s namjerom predstavljanja poduzetnika i udruženja poduzetnika, promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda i usluga.
Prihvatljivi prijavitelji: Prijavu mogu podnijeti: subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12 i
56/13), obrti, trgovačka društva i profitne ustanove, koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
- koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije
- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se
potvrdom nadležne Porezne uprave)
- koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima dokazuje se Skupnom izjavom)
- koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) BR. 1407/2013 od 18....


Više...29.06.2016. 14:30
POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU PROJEKTA IN PODUZETNIK - Interaktivna baza podataka poduzetnika

Slika ID674 IN PODUZETNIK – Interaktivna baza podataka poduzetnika (HR.1.1.11-0177) EU projekt Zagrebačke županije i Obrtničke komore Zagreb

Pozivamo poduzetnike da dođu u utorak 12. srpnja 2016. u 12,00 sati u veliku dvoranu Obrtničke komore Zagreb u Ilici 49 gdje se održava završna konferencija u sklopu projekta IN PODUZETNIK - Interaktivna baza podataka poduzetnika (HR.1.1.11-0177).

Na konferenciji će se prezentirati rezultati projekta, odnosno interaktivna baza podataka poduzetnika koja omogućuje pristup ažuriranim podacima o poduzetnicima i obrtnicima, i boljoj komunikaciji sa potpornim institucijama. U anketiranju su sudjelovali učenici srednjih strukovnih škola iz sedam gradova Zagrebačke županije. Nastavno na projektne aktivnosti Zagrebačka županija je organizirala edukacije „Kako postati poduzetnik“ pa će se na konferenciji uručiti potvrde sudionicima edukacija....


Više...14.06.2016. 13:06
CEH UGOSTITELJA - PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA NA SVE POSLODAVCE I RADNIKE U RH

Poštovani,

Obratite pažnju na izmjenu osnovice temeljem Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, a koji se Odlukom Ministarstva primjenjuje na cijelo ugostiteljstvo.

Pregled akata:
NN44/2015 Kolektivni ugovor ugostiteljstvo 2015-04-22
NN55/2015 Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora 2015-05-20
NN121/2015 Dodatak 1 KU 2015-11-04
NN53/2016 Izmjena Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo Dodatak I-osnovica 2016-06-53

Proširenje primjene, NN 55/15
Primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, koji je zaključen 1. travnja 2015. godine i objavljen u Narodnim novinama broj 44 do 22. travnja 2015. god., proširuje se na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 NKD 2007. NN broj 58/2007.

Osnovica – do sada NN 121/15
Članak 17.

U članku 29. stavak 1....


Više...14.06.2016. 11:48
VELIKOGORIČKI OBRTNICI NA 140.OBLJETNICI DVD-a VELIKA GORICA

Slika ID672
Povodom 140. obljetnice Dobrovoljno vatrogasnog društva Velika Gorica 12.6.2016., u organizaciji Udruženja obrtnika Velika Gorica održana je i prodajna izložba suvenira velikogoričkih obrtnika....


Više...13.06.2016. 11:12
15. GASTRO TUROPOLJA 16.10.2016. - OTVORENI POZIV ZA ZAKUP IZLAGAČKO-PRODAJNOG PROSTORA

Slika ID671 OTVORENI POZIV ZA ZAKUP
IZLAGAČKO-PRODAJNOG PROSTORA
NA 15. GASTRO TUROPOLJA

15. GASTRO TUROPOLJA održati će se 16. listopada 2016.
Organizatori su Udruženje obrtnika Velika Gorica i Turistička zajednica Grada V.Gorice.
Udruženje obrtnika Velika Gorica zaduženo je za organizaciju sudionika manifestacije.
Pozivamo slastičare i vinare Zagrebačke županije da predstave svoju ponudu
tj. da zakupe štand za prodaju svojih proizvoda na 15. Gastru Turopolja.
14. Gastro Turopolja posjetilo je oko 5000 ljudi.
Broj izlagačko-prodajnih mjesta na manifestaciji je ograničen, a interes puno veći od broja raspoloživih lokacija, pa se pozivaju svi zainteresirani da pošalju svoje prijave....


Više...10.06.2016. 09:50
NATJEČAJ - »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

Na temelju Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava na temelju Programa »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu (klasa: 310-26/16-01/27, urbroj: 525-09/1384-16-9 od 2. lipnja 2016. godine), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje
NATJEČAJ
za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu.
1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet Natječaja je dodjela namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, sukladno Programu »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu (klasa: 310-26/16-01/27, urbroj: 525-09/1384-16-9 od 2....


Više...10.06.2016. 09:03
OBAVIJEST ZA UGOSTITELJE -Moguće kontrole Ministarstva zdravlja, inspekcije u pogledu informiranja potrošača o alergenima

Obzirom na moguće kontrole Ministarstva zdravlja, inspekcije u pogledu informiranja potrošača o alergenima, ukoliko niste do sada svoje poslovanje uskladili sa zahtjevima priloženog Pravilnika, sugeriramo da to što prije učinite.


Informacija o primjeni Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (NN 114/04) i Vodiča za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani

Ukoliko nemate ovu informaciju do sada, skrećemo Vam pozornost na primjenu Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani, njegovu važnost u odnosu na prava potrošača i obaveze subjekata u poslovanju sa hranom, te buduće kontrole primjene u praksi.

Pravilnik je stupio na snagu krajem 2014. godine, a pojedine odredbe su na snazi od travnja 2015. Značajno je da u svom svakodnevnom poslovanju primjenite odredbe Pravilnika.

Ministarstvo poljoprivrede nastavno na Pravilnik, izradilo je i objavilo Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani.
Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani izrađen je u svrhu boljeg razumijevanja i pravilne primjene odredbi Pravilnika. U Vodiču su navedeni primjeri koji opisuju načine na koji subjekti u poslovanju s hranom mogu potrošačima dati točne podatke o prisutnosti alergena u hrani te na taj način osigurati da su potrošači potpuno informirani prilikom odabira hrane koju kupuju.

Primjena Pravilnika se odnosi na nepretpakiranu hranu i to onu koja je:
a) ponuđena na prodaju krajnjem potrošaču, uključujući prodaju sredstvima komunikacije na daljinu, i
b) namijenjenu objektima javne prehrane i trgovini na malo, kako je definirana u posebnom propisu koji uređuje klasifikaciju prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, a koji hranu nude na prodaju krajnjem potrošaču.

Prema raspoloživim informacijama sa terena, kroz direktnu komunikaciju sa nadležnim ministarstvima i inspekcijama, dio Pravilnika vezan za označavanje u dijelu trgovine je u primjeni te je u praksi zaživio u svakodnevnom poslovanju.

No segment obaveza o pružanju informacija krajnjem potrošaču o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili netoleranciju, nisu u potpunosti u primjeni, te stoga skrećemo pozornost na nužnost primjene istih.

Radi lakše primjene u praksi, u Vodiču ćete naći predložena rješenja primjene i konkretnog načina ispunjavanja obaveza koja proizlaze iz Pravilnika, a tiču se pružanja informacija o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije....


Više...06.06.2016. 14:52
EUROPSKO PRVENSTVO FRIZERA I KOZMETIČARA 2016.

Europsko prvenstvo frizera i kozmetičara u organizaciji OMC-a održati će se 11. i 12. rujna 2016. godine u Parizu, Francuska. Ako se želite natjecati na Europskom prvenstvu potrebno je poslati ispunjenu prijavnicu putem e-maila ana.vukmanic@hok.hr ili poštom na adresu Hrvatska obrtnička komora, Odjel za organizaciju rada cehova, Ilica 49/II, 10000 Zagreb najkasnije do 20. lipnja 2016. godine kako bi Vas na vrijeme prijavili za sudjelovanje na natjecanju....


Više... 
© Udruženje obrtnika Velika Gorica. Sva prava pridržana.
design & održavanje: studio Vemax, Zagreb 2002.