Metalci i
plastičari
Drvne struke, tiskari i
prerada papira
Frizeri, kozmetičari i
pedikeri
Krojači, tradicijski
obrti i suveniri
Autostruke
Elektroničari i
elektrotehničari
Intelektualne usluge i
uslužne djelatnosti
Ugostitelji
Trgovci, pekari
i mesari
Prijevoznici
Građevinari

gastroHome  |  Uprava   |   Obrtništvo   |   Novosti   |   Promidžba   |   Sajmovi 

Kontakt   
 
 
Arhiva novosti:


10.06.2016. 09:03
OBAVIJEST ZA UGOSTITELJE -Moguće kontrole Ministarstva zdravlja, inspekcije u pogledu informiranja potrošača o alergenima

Obzirom na moguće kontrole Ministarstva zdravlja, inspekcije u pogledu informiranja potrošača o alergenima, ukoliko niste do sada svoje poslovanje uskladili sa zahtjevima priloženog Pravilnika, sugeriramo da to što prije učinite.


Informacija o primjeni Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (NN 114/04) i Vodiča za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani

Ukoliko nemate ovu informaciju do sada, skrećemo Vam pozornost na primjenu Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani, njegovu važnost u odnosu na prava potrošača i obaveze subjekata u poslovanju sa hranom, te buduće kontrole primjene u praksi.

Pravilnik je stupio na snagu krajem 2014. godine, a pojedine odredbe su na snazi od travnja 2015. Značajno je da u svom svakodnevnom poslovanju primjenite odredbe Pravilnika.

Ministarstvo poljoprivrede nastavno na Pravilnik, izradilo je i objavilo Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani.
Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani izrađen je u svrhu boljeg razumijevanja i pravilne primjene odredbi Pravilnika. U Vodiču su navedeni primjeri koji opisuju načine na koji subjekti u poslovanju s hranom mogu potrošačima dati točne podatke o prisutnosti alergena u hrani te na taj način osigurati da su potrošači potpuno informirani prilikom odabira hrane koju kupuju.

Primjena Pravilnika se odnosi na nepretpakiranu hranu i to onu koja je:
a) ponuđena na prodaju krajnjem potrošaču, uključujući prodaju sredstvima komunikacije na daljinu, i
b) namijenjenu objektima javne prehrane i trgovini na malo, kako je definirana u posebnom propisu koji uređuje klasifikaciju prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, a koji hranu nude na prodaju krajnjem potrošaču.

Prema raspoloživim informacijama sa terena, kroz direktnu komunikaciju sa nadležnim ministarstvima i inspekcijama, dio Pravilnika vezan za označavanje u dijelu trgovine je u primjeni te je u praksi zaživio u svakodnevnom poslovanju.

No segment obaveza o pružanju informacija krajnjem potrošaču o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili netoleranciju, nisu u potpunosti u primjeni, te stoga skrećemo pozornost na nužnost primjene istih.

Radi lakše primjene u praksi, u Vodiču ćete naći predložena rješenja primjene i konkretnog načina ispunjavanja obaveza koja proizlaze iz Pravilnika, a tiču se pružanja informacija o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije....


Više...06.06.2016. 14:52
EUROPSKO PRVENSTVO FRIZERA I KOZMETIČARA 2016.

Europsko prvenstvo frizera i kozmetičara u organizaciji OMC-a održati će se 11. i 12. rujna 2016. godine u Parizu, Francuska. Ako se želite natjecati na Europskom prvenstvu potrebno je poslati ispunjenu prijavnicu putem e-maila ana.vukmanic@hok.hr ili poštom na adresu Hrvatska obrtnička komora, Odjel za organizaciju rada cehova, Ilica 49/II, 10000 Zagreb najkasnije do 20. lipnja 2016. godine kako bi Vas na vrijeme prijavili za sudjelovanje na natjecanju....


Više...23.05.2016. 08:48
OBJAVLJEN NATJEČAJ "KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP"

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 17. svibnja otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Kompetentnost i razvoj MSP“ kroz koji je osigurano ukupno 867 milijuna kuna za mikro, mala i srednje poduzeća. U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., osnovni cilj ovog Poziva je ojačati regionalnu konkurentnost kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Sredstva su namijenjena poduzetnicima mikro, male i srednje veličine kako bi potaknuli stvaranje i proširenje kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica, te za održavanje i povećanje zaposlenosti, prodaju na inozemnim tržištima i usvajanje novih rješenja i tehnologija.

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. – uključuje obrte

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: od 300 tisuća kuna, dok ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30 milijuna kuna.

Intenzitet potpore: izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24....


Više...20.05.2016. 09:27
ISPITNI ROK ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA “UPRAVITELJ PRIJEVOZA“

Obavještavamo vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza “Upravitelj prijevoza“ održati u subotu 11. lipnja 2016.g. u Zagrebu.
Ovisno o intenzitetu prijave, postoji mogućnost održavanja ispitnog roka i u nedjelju, 12. lipnja 2016.

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 27. svibnja 2016.g.

Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita....


Više...17.05.2016. 12:36
U UDRUŽENJU OBRTNIKA VELIKA GORICA ODRŽANE RADIONICE „KAKO POSTATI PODUZETNIK“

Slika ID665 U Udruženju obrtnika Velika Gorica 13., 14. i 16.5.2016. održane su radionice „Kako postati poduzetnik“ financirane od strane Zagrebačke županije, u suradnji sa Obrtničkim učilištem Zagreb.
Na radionicama je sudjelovalo 30 polaznika koji su se kroz 3 dana imali priliku upoznati s osnovnim poduzetničkim znanjima za pokretanje vlastitog posla. Nakon radionica polaznici će u Obrtničkom učilištu Zagreb 21. i 28.5.2016....


Više...12.05.2016. 11:43
BESPLATNI SEMINAR „ VAŽNOST RAZVOJA WEB STRANICE – Internet marketing“ U UDRUŽENJU OBRTNIKA VELIKA GORICA

Slika ID664 U Udruženju obrtnika Velika Gorica 19.5.2016. s početkom u 9,00 sati održati će se seminar

„Važnost razvoja web stranice – Internet marketing“,

sa ciljem upoznavanja i edukacije o važnosti Internet promocije u poslovanju.U današnje vrijeme iznimno je važna prisutnost na Internetu, posebno u poslovnom svijetu. Internet je ključan alat promocije, a web stranica je primarno mjesto predstavljanja proizvoda i usluga; te je iz tih razloga neophodno imati kvalitetnu web stranicu.
Kupci danas većinu informacija, usluga i proizvoda prvenstveno traže i kupuju putem interneta. Stoga je kvalitetna web stranica osnovi preduvjet za poslovanje svakog obrta ili tvrtke koja želi biti konkurenta na tržištu. Sudionici će se na seminaru upoznati s osnovama Internet marketinga, ispravnim pristupom razvoju web stranice određivanjem vizualnog identiteta i sadržaja, važnosti razvijanja strategije prisutnosti na Internetu, te načinima upravljanja web stranicom potkrijepljeno primjerima iz prakse.
Predavač je Tomislav Gligora, stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija iz tvrtke Fleksbit.

Seminar je besplatan za sve zainteresirane, a održati će se u dvorani Doma obrtnika Velika Gorica, Kurilovečka 5, II kat....


Više...11.05.2016. 08:55
POJAČANI NADZORI POREZNE UPRAVE - SERVISI

Prema planu akcija nadzora fiskalizacije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine, od 13. do 14. svibnja 2016. godine planirana je akcija nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti:

- održavanja i popravka motornih vozila, autopraonice i sl....


Više...03.05.2016. 12:11
RADIONICA „ KAKO POSTATI PODUZETNIK“ U UDRUŽENJU OBRTNIKA VELIKA GORICA

Slika ID662 U Udruženju obrtnika Velika Gorica održati će se radionice „Kako postati poduzetnik“ financirane od strane Zagrebačke županije, u suradnji sa Obrtničkim učilištem Zagreb. Cilj radionica je upoznati buduće potencijalne obrtnike/poduzetnike te brtnike/poduzetnike početnike i nezaposlene osobe s osnovnim poduzetničkim znanjima za pokretanje vlastitog posla.
Temeljna poslovna znanja jedna su od najčešće spominjanih kompetencija potrebnih za svladavanje globalnih razvojnih izazova. Njihova nedostatnost nakon formalnog obrazovanja, posebno zbog sve većeg broja osoba ne-ekonomske struke uključenih u samostalni biznis, i donošenje odluka iz ekonomskog područja, dovela je do potrebe da im se posveti posebna pažnja. Znanstveno vijeće poslovnih kompetencija za Europu oblikovalo je Kataloge temeljnih poslovnih znanja što se provodi kroz program European Business Competence * Licence (EBC * L) u više od 30 zemalja.
EBC*L je međunarodno priznati standard iz područja poduzetničkog poslovanja, te su na njemu temeljene radionice koje provodi Obrtničko učilište Zagreb.
Osim toga sudionici na radionicama dobivaju priliku polagati ispit EBC*L –a, kako bi stekli međunarodni certifikat Stupnja A EBC*L-a u Obrtničkom učilištu koje je od 01.01.2016. godine postalo nacionalni predstavnik EBC*L –a za Hrvatsku.

Radionice će se održati 13.05....


Više...02.05.2016. 12:47
POZIV NA PREDAVANJE U SKLOPU ZAGREBAČKOG ENERGETSKOG TJEDNA 10.5.2016.

U sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna od 09. do 14. svibnja 2016. godine ,u Obrtničkoj komori Zagreb održati će se predavanja na temu energetske učinkovitosti, te Vas pozivamo da dođete na ovo zanimljivo predavanje.


U skladu s Programom Zagrebačkog energetskog tjedna
dana 10.05.2016. od 14-16 sati,
u Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika, Zagreb, Ilica 49 I kat/ulaz kroz passage

održati će se predavanja sa slijedećim temama:

1. Energetska učinkovitost boja i fasada u graditeljstvu , Danko Bačelić/ gđa. Mazić Caparol d.o.o.
2. Tehnologije energije sunca- dr. sc.Tomislav Capuder
3. Zelene vještine u građevinskom sektoru (PROJEKT BU.G.S.) - Dražen Maksimović dipl....


Više...28.04.2016. 11:51
NADZORI FISKALIZACIJE I NAPLATE U RAZDOBLJU OD 29. DO 30.04.2016.GOD.


U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provoditi će pojačane nadzore od 29.-30.4.2016. godine kod poreznih obveznika koji obavljaju ostale uslužne djelatnosti:

- frizerski saloni i saloni za uljepšavanje,
- djelatnost za njegu i održavanje tijela i
- pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.

Ovlašteni službenici Porezne uprave će samostalno, ali i u suradnji s drugim nadzornim službama, kroz organizirane zajedničke akcije, tijekom cijele 2016....


Više...26.04.2016. 11:16
ODRŽAN 1. ZAGREBAČKI OBRTNIČKI SAJAM

Slika ID658 Od 21. do 25.04.2016. na Zagrebačkom Velesajmu održao se 1. Zagrebački obrtnički sajam sa ciljem populariziranja obrtničkih zanimanja među mladim naraštajima. Obrtnici s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije prezentirali su svoja zanimanja učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola koji su na sajmu mogli upoznati mnoga obrtnička zanimanja, te odabrati svoje buduće zanimanje.
Svečanom otvaranju prisustvovali su gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić sa suradnicima, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Ana Mandac, župan Zagrebačke županije sa suradnicima i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec. Na otvaranju su također bili i potpredsjednici Obrtničke komore Zagreb, predsjednici i tajnici udruženja obrtnika s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije te više od 200 učenika iz zagrebačkih škola zajedno sa profesorima i ravnateljima.
Predsjednik Obrtničke komore Zagreb Mirza Šabić ukazao je na potrebu dualnog obrazovanja u Hrvatskoj budući da je sajam bio namijenjen učenicima sedmih i osmih razreda, te je istaknuo kako je realizacija prvog sajma na kojem obrtnici prezentiraju svoju struku, a ne samo proizvode, ostvarena zahvaljujući suradnji s Gradskim ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, uz veliku potporu gradonačelnika....


Više...25.04.2016. 15:28
NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH, DEFICITARNIH I PROIZVODNIH OBRTNIČKIH DJELATNOSTI ZA 2016.G.


GRAD VELIKA GORICA
GRADONAČELNIK


temeljem članka 13. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora
za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih
djelatnosti (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 1/2015. )


raspisuje

Natječaj
za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i
proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2016. godinu


I. Predmet i trajanje natječaja
Predmet ovog Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava (potpora) Grada Velike Gorice za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih, i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.

Natječaj će se objaviti na stranicama Grada Velike Gorice i na oglasnoj ploči gradske uprave.

Zahtjevi se podnose do 25.05.2016. godine

II. Korisnici potpora

Korisnici potpora su:
- obrti
- mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način.

Korisnici potpora trebaju imati sjedište, a obrtnici i prebivalište na području Grada Velike Gorice i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost.

III....


Više...19.04.2016. 09:02
HRVATSKI KUP FLORISTA, BUNDEK 30.5.-5.6.2016.

POZIV NA SUDJELOVANJE

Međunarodna vrtna izložba FLORAART održat će se na prostoru jezera Bundek od 30. svibnja do 5. lipnja 2016. U sklopu izložbe održava se natjecanje florista Hrvatske. Pozivamo sve kreativce, vizionare, cvjetne sanjare, sve koji znaju i imaju dara, da nam se pridruže. Pozivamo i sve ostale ljubitelje cvijeća na uživanje u najsuvremenijim svjetskim trendovima u aranžiranju cvijeća.
Natjecanje započinje u četvrtak, 2. lipnja 2016., s početkom u 12:00 sati u zatvorenom prostoru kupole koja će biti smještena stotinjak metara od glavnog ulaza....


Više...14.04.2016. 11:22
NEUSKLADNOST U PROVEDBI ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA


U inspekcijskim nadzorima koje provodi sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja temeljem Zakona o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) i Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09 - ispravak, 119/09 i 94/13), utvrđene su nesukladnosti u vezi s odredbama o zabrani uporabe duhanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima.


Uočene nesukladnosti, posebno se odnose na ugostiteljske objekte u kojima se uslužuje hrana, u kojima se gostima omogućuje uporaba duhanskih proizvoda i izvan odobrenih prostora za pušenje i to tijekom cijelog radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ministarstvo zdravlja posebno napominje da su člankom 14.-18....


Više...14.04.2016. 11:17
NAPLATA ZAHODA ZA GOSTE U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA


Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije, dostavilo je pojašnjenje vezano za naplatu zahoda u ugostiteljskim objektima.


S obzirom na predstojeću turističku sezonu u kojoj će turistički inspektori Ministarstva turizma u suradnji s djelatnicima Ministarstva financija - Carinske uprave obavljati pojačane inspekcijske nadzore u ugostiteljskim objektima uz važnije prometnice, a zbog učestalih pritužbi gostiju na urednost i čistoću zahoda za goste, kao i da im se u nekim ugostiteljskim objektima naplaćuje korištenje zahoda za goste, a u cilju zajedničke suradnje, Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije navodi:

Odredbama članka 46. do 51. Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina"Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07, · 82/09, . 75/12, 69/13. i 150/14.· u daljnjem tekstu: Pravilnik), propisani su opći minimalni uvjeti glede zahoda za goste u ugostiteljskim objektima, koje turistički inspektori kontroliraju u inspekcijskim nadzorima.

Stoga, ukoliko ugostiteljski objekt koji posluje u određenoj vrsti. mora imati zahod za goste, i isti je obuhvaćen rješenjem o minimalnim uvjetima nadležnog ureda (npr. vrsta restoran, caffe bar i dr.), tada ugostitelj gostima tog ugostiteljskog objekta ne smije naplaćivati korištenje zahoda, jer bez navedenog zahoda ugostitelj ne bi mogao poslovati u toj vrsti, odnosno ne bi mogao ni ispunjavati minimalne uvjete.

Iz Ministarstva napominju, da ukoliko turistički inspektor u inspekcijskom nadzoru ugostiteljskog objekta utvrdi da je gostu koji je konzumirao ugostiteljske usluge u tome objektu naplaćeno korištenje zahoda za goste, a koji je obuhvaćen rješenjem o ispunjavanju minimalnih uvjeta sukladno Pravilniku, turistički inspektor će u tom slučaju poduzeti propisane mjere prema ugostitelju.

Međutim, s obzirom da u ugostiteljske objekte, posebno uz važnije prometnice, često svraćaju i turisti koji nisu gosti ugostiteljskog objekta i ne žele konzumirati ugostiteljske usluge, već žele samo koristiti zahod za goste, mnogi ugostitelji naplaćuju korištenje zahoda takvim turistima.

Ukoliko ugostitelji žele naplaćivati korištenje zahoda za goste turistima koji nisu gosti tog ugostiteljskog objekta, tada ugostitelji moraju biti registrirani za "Razred - 96.09....


Više... 
© Udruženje obrtnika Velika Gorica. Sva prava pridržana.
design & održavanje: studio Vemax, Zagreb 2002.