Metalci i
plastičari
Drvne struke i
prerada papira
Frizeri i
kozmetičari
Krojači, krznari i
kemijske čistione
Autostruke
RTV mehaničari, el.
mehaničari i servisi
Ostale uslužne
djelatnosti
Ugostitelji
Trgovci, pekari
i mesari
Prijevoznici
Građevinari
Instalateri

gastro
Home  |  Uprava   |   Obrtništvo   |   Novosti   |   Promidžba   |   Sajmovi 

Kontakt   
 
 
Arhiva novosti:


19.02.2014. 13:06
UDRUŽENJU OBRTNIKA VELIKA GORICA ODOBREN EU PROJEKT - VETPRO

Slika ID433 ....


Više...14.02.2014. 16:48
DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE

Slika ID432 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Narodne novine 153/13 uvedena je nova kategorija osiguranika za slučaj nezaposlenosti i to osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (među ostalima obrtnici i trgovci pojedinci, osobe koje obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje a nisu umirovljenici, poljoprivrednici koji plaćaju porez na dohodak, vlasnici OPG-a) upisane u odgovarajući registar i po toj osnovi obvezno osigurani prema propisima o mirovinskom osiguranju.
Time je uvedena i obveza podmirivanja doprinosa za zapošljavanje, kojim se osiguravaju sredstva za financiranje djelatnosti zapošljavanja.
Od 01.01.2014.godine osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obveznici su obračunavanja i uplate doprinosa za zapošljavanje po stopi od 1,70% na osnovicu na koju se obračunavaju i uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja.
Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu (NN 157/13) utvrđene su i mjesečne osnovice za doprinose obrtnika:
koji plaćaju porez na dohodak…….……..…… 5.161,65 kn
koji plaćaju porez u paušalnom iznosu…….... 3.176,40 kn
koji plaćaju porez na dobit (najmanje)…….….. 8.735,10 kn

Uplate se vrše u skladu sa Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014....


Više...12.02.2014. 11:18
MJERE HZZO ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 2014.

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je Mjere za poticanje zapošljavanja 2014. Predmet Javnog poziva je korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (primjena do 31. prosinca 2014. godine).
Mjere koje će se provoditi u 2014. godini su:
- paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“
- paket mjera za posebne skupine „I posebnost je prednost“
- paket mjera za osobe s invaliditetom „Uključeni“
- paket mjera za starije osobe „Važno je iskustvo“
- paket mjera za dugotrajno nezaposlene „I mi smo za novi posao i učenje“
- paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine
- paket mjera za poslodavce u teškoćama „Važno je očuvati radno mjesto“
- paket mjera za žene
- olakšice
Zahtjevi za dodjelu sredstava po mjerama zaprimaju se do 31.12.2014. godine....


Više...05.02.2014. 17:03
MAJSTORSKI ISPITI - UPISI DO 20.02.2014.god.

POLOŽITE MAJSTORSKI ISPIT - STEKNITE V. RAZINU OBRAZOVANJA!

POVEĆAJTE SVOJU KONKURENTNOST I MOBILNOST NA EUROPSKOM TRŽIŠTU RADA!

-UPISI-UČENJE-DIPLOMA-
OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB, ILICA 49/II, ZAGREB
Informacije na: www.okz.hr, okz@okz.hr, tel; 01/4806 551, 4806 554, 4806 541

UPISI DO 20.02.2014. ZA ISPITNI ROK U TRAVNJU

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:
(1) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
(2) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
(3) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.
• Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

1. PRIJAVNICU ZA ISPIT,
2. KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE
3. RODNI LIST-kopija
4. DOMOVNICU-kopija
5. POMOĆNIČKU/ZAVRŠNU SVJEDODŽBU-kopija
6. ZA DOKAZ RADNOG ISKUSTVA:
-KOPIJU RADNE KNJIŽICE ili POTVRDU O RADNOM STAŽU ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, i
- KOPIJE UGOVORA O RADU ili
-POTVRDE O RADNOM ISKUSTVU u zanimanju za koje se ispit polaže-ovjerene kod javnog bilježnika, ili - kopiju Obrtnice ( za osobe koje imaju otvoren obrt)
8. UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ILI ZAŠTITU NA RADU-kopija. Originali dokumenata donose se na uvid....


Više...04.02.2014. 14:06
PREDSTAVLJANJE PODUZETNIČKOG IMPULSA 2014

Poduzetnički impuls 2014. - predstavljanje 17. veljače u Zagrebu

Ministarstvo poduzetništva i obrta organizira predstavljanje Programa poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2014. za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju u ponedjeljak 17. veljače u 10 sati, u prostorijama Ministarstva poduzetništva i obrta (Kino dvorana).
S obzirom na ograničeni broj mjesta, individualne prijave treba slati elektronskim putem na sonja.njezic@minpo.hr najkasnije do četvrtka 13....


Više...30.01.2014. 16:58
COSMOPROF - 2014 U BOLOGNI

Slika ID428 I ove godine možete posjetiti sajam ljepote, frizerskih i kozmetičkih proizvoda i opreme COSMOPROF 2014 u Bologni....


Više...29.01.2014. 11:30
USVOJEN PRIJEDLOG HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE ZA KEMIJSKE ČISTIONICE

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija Ministarstvo zdravlja usvojilo je zahtjev HOK za izmjenom pravilnika kojim je ponovno tražena visoka stručna sprema u kemijskim čistionicama.
Nakon niza konzultacija i javnih rasprava HOK je uspješno otklonio uvođenje obveze zapošljavanja visoke stručne spreme u kemijskim čistionicama.
Ovim izmjenama navedena obveza se odnosi samo na određene kategorije kemikalija, za koje treba imati VSS osobu odgovarajuće struke, pa će nakon izmjene stanje biti kao i dosada (za Xn i Xi kemikalije neće trebati VSS osoba).
Podsjećamo da vlasnici kemijskih čistiona seminarom i polaganjem odgovarajućeg ispita na Zavodu za toksikologiju kao i dosad zadovoljavaju propisane odredbe....


Više...29.01.2014. 11:25
MIŠLJENJE MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA O UGOVORU O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

Slika ID426 Na upit Hrvatske obrtničke komore Ministarstvo rada i mirovinskog sustava - Uprava za rad i tržište rada dostavljeno je mišljenje....


Više...24.01.2014. 15:43
TEČAJ OSPOSOBLJAVANJA IZ ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

UDRUŽENJE OBRTNIKA VELIKA GORICA ORGANIZIRA

TEČAJ OSPOSOBLJAVANJA IZ ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

1.Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za sve vrste poslova
Cijena po kandidatu 150,00 kn plus PDV
Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03 i 100/04), svi radnici kod kojih je priroda posla takva da postoje opasnosti i štetnosti na radnom mjestu moraju biti osposobljeni za rad na siguran način. Radi se o zakonskoj obvezi čijim neispunjavanjem poslodavac čini prekršaj kažnjiv novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna.

2.Osposobljavanje iz zaštite od požara
Cijena po kandidatu 150,00 kn plus PDV
Zakonom o zaštiti od požara (NN58/93,33/05 i 107/07) propisano je da svi zaposleni moraju biti osposobljeni za gašenje požara i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. Radi se o obvezi za koju je propisana novčana kazna u iznosu do 10.000 kuna, ukoliko poslodavac ne uputi djelatnike na osposobljavanje.
3.Osposobljavanje za pružanje prve pomoći
Cijena po kandidatu 250,00 kn plus PDV
Zakon o zaštiti na radu propisuje da je poslodavac dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći svim svojim radnicima, na svakom radilištu i u radnim prostorijama. Za neispunjenje ove obveze predviđena kazna od 10.000 do 20.000 kuna.
Navedene cijene osposobljavanja odnose se na članove Udruženja obrtnika Velika Gorica.
Termin održavanja tečaja : 12.veljače 2014. u

Prijave se primaju u uredu Udruženja obrtnika Velika Gorica
do 01.veljače. 2014.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel....


Više...24.01.2014. 11:41
NATJECANJE 5.ZLATNI RUŽu sklopu sajma DANI LJEPOTE na zagrebačkom Velesajmu

Sekcija kozmetičara Udruženja obrtnika grada Zagreba, ove godine organizira 5. Zlatni ruž, natjecanje kozmetičara Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

TEME ovogodišnjeg natjecanja su: BRIDAL ( mladenka ) i FANTASY .

NATJECANJE će se održati 08. ožujka / subota / 2014. godine s početkom u 13.00 sati u sklopu sajma „Dani ljepote“ na Zagrebačkom velesajmu, Paviljon – 7- 7 A i kongresnom centru.

SUDIONICI NATJECANJA: Mogu sudjelovati kozmetičari i vizažisti članovi Sekcije kozmetičara UOGZ i Zagrebačke županije, koji uredno podmiruju komorski doprinos i njihovi radnici.

SATNICA NATJECANJA: okupljanje sudionika ( natjecatelja i modela ) u 12:00 sati, na izložbenom prostoru Sekcije kozmetičara na Zagrebačkom velesajmu.
U 12.30 - izvlačenje brojeva.
KRITERIJI: Natjecanje će se održati prema pravilima Svjetske organizacije OMC- Organisation Mondiale Coiffure.
* Natjecatelji svoj rad moraju završiti u roku 2 sata.
* Proglašenje pobjednika u 16.00 sati

NAGRADE: 1. nagrada statua Zlatni ruž +kotizacija za regionalno natjecanje
2....


Više...24.01.2014. 10:44
2.SAJAM PROIZVOĐAČA NAMJEŠTAJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Održavanje 2. Sajma proizvođača namještaja Brodsko-posavske županije

Temeljem pozitivnih iskustava prošlogodišnjeg sajma, Brodsko-posavska županija, putem svog Upravnog odjela za gospodarstvo organizira 2. Sajam proizvođača namještaja Brodsko-posavske županije.
Izložbeno – prodajni sajam namještaja održati će se u periodu od 14. – 16. ožujka 2014. godine u dvorani Vijuš, Stanka Vraza br. 2/A u Slavonskom Brodu....


Više...24.01.2014. 10:36
NOVI ISPITNI ROK ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA - UPRAVITELJ PRIJEVOZA

Sljedeći ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza “Upravitelj prijevoza“ održati će se subotu, 22. veljače 2014.g. u Zagrebu.

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 7. veljače 2014.g.
Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

Za Prijavnicu, uputu za prijavu ispita i često postavljena pitanja možete se obratiti u ured Udruženja obrtnika Velika Gorica tel....


Više...24.01.2014. 10:09
POVOLJNIJI KREDITI ZA HRVATSKE OBRTNIKE

HOK i ZABA potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji

POVOLJNIJI KREDITI ZA HRVATSKE OBRTNIKE

Hrvatski obrtnici imati će i u 2014. mogućnost povoljnijeg kratkoročnog i dugoročnog kreditiranja temeljem ugovora o poslovnoj suradnji koji su potpisali Hrvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka.
Članovima HOK-a kratkoročni krediti s povoljnijom kamatnom stopom odobravati će se za financiranje sezonskih poslova kao i ugovorenih poslova za isporuku roba ili usluga te financiranje potreba za obrtnim sredstvima, a dugoročni krediti mogu imati namjenu za financiranje trajnih obrtnih sredstava. Od ove godine uz kredite uz valutnu klauzulu u ponudi je i mogućnost kunskih kredita.
Kratkoročni krediti ugovaraju se na rok otplate do 12 mjeseci, dok je za dugoročne kredite rok otplate do 36 mjeseci uz mogućnost korištenja perioda počeka do 6 mjeseci, koji nije uključen u rok otplate kredita. Naknade za obradu kreditnog zahtjeva iznose 500 kuna jednokratno, dok korisnici paket računa-model Partner za kratkoročne kredite ne plaćaju naknadu, a za dugoročne kredite ostvaruju popust na naknadu u visini od 50%. Korisnici paket računa-model Poduzetnik za kratkoročne kredite ostvaruju popust na naknadu u visini od 50%.
„Zadovoljni smo što će naši članovi u Zagrebačkoj banci dobiti kvalitetnu podršku u iznalaženju još povoljnijih kratkoročnih i dugoročnih izvora financiranja za realizaciju svojih novih poslovnih projekata, kako bi jednostavnije premostili financijske probleme i osigurali razvoj i novo zapošljavanje. Ovim aneksom ugovora nastavlja se višegodišnja uspješna suradnja Hrvatske obrtničke komore i Zagrebačke banke, kao strateškog partnera u sinergijskom programu Obrtnik&partner....


Više...13.01.2014. 11:19
OBJAVLJEN JAVNI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA

Slika ID420 Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 24. prostinca 2013....


Više...08.01.2014. 12:54
SMANJENI TROŠKOVI REGISTRIRANJA OBRTA

Slika ID419 ....


Više... 
© Udruženje obrtnika Velika Gorica. Sva prava pridržana.
design & održavanje: studio Vemax, Zagreb 2002.