NATJEČAJ za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja za 2019. godinu

 

 1. Predmet i trajanje natječaja

 Predmet ovog Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava (potpora) za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja.

 Natječaj će se objaviti na stranicama Grada Velika Gorica.

 Zahtjevi se zaprimaju od 1. do 29.3.2019. godine.

 Korisnici potpora

 Korisnici potpore su obrti i trgovačka društva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem  na području Grada Velike Gorice te ispunjavaju slijedeće uvjete:

            - da posjeduju dozvolu (licencu)

- da im se pogoni i radionice za  izvođenje praktične nastave nalaze na području Grada Velike Gorice

- da osiguravaju novčanu naknadu naučnicima

 III. Popis obrtničkih zanimanja:

 

1.

alatničar

2.

autoelektričar

3.

autolakirer

4.

autolimar

5.

automehaničar

6.

automehatroničar

7.

bravar

8.

dimnjačar

9.

elektroinstalater

10.

elektromehaničar

11.

elektroničar-mehaničar

12.

fotograf

13.

frizer

14.

instalater grijanja i klimatizacije

15.

instalater kućnih instalacija

16.

kemijski čistač

17.

klesar

18.

konobar

19.

kozmetičar

20.

krojač

21.

kuhar

22.

limar

23.

mesar

24.

pediker

25.

plinoinstalater

26.

puškar

27.

slastičar

28.

soboslikar ličilac

29.

staklar

30.

stolar

31.

strojobravar

32.

tapetar

33.

tokar

34.

vodoinstalater

35.

zidar

36.

zlatar

        

 

 1. Namjena sredstava 

Sredstva potpore namijenjena su za troškove koje korisnik potpore ima u provođenju praktične nastave.

 Kriterij za dodjelu potpora

 Kriterij za dodjelu potpora je broj naučnika.

Potpora se može ostvariti s osnova najviše dva mentora po obrtu ili trgovačkom društvu, a  broj naučnika po mentoru može biti najviše 3.

 Visina potpora

 Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom broju naučnika.  

Maksimalni iznos potpore po naučniku iznosi 3.000,00 kuna

 VII. Postupak odobravanja i dodjele potpora

 Zahtjev za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu putem Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove EU.

  Uz Zahtjev za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja prilaže se sljedeća dokumentacija:

 1. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
 2. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 3. Ispunjen obrazac Skupne izjave
 4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana
 5. Presliku izvatka iz obrtnog registra (obrti)
 6. Presliku izvatka iz sudskog registra (trgovačka društva)
 7. Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u (trgovačka društva)
 8. Presliku licence
 9. Presliku ugovora o naukovanju/praktičnoj nastavi
 10. Dokaz o uplaćenim naknadama naučnicima (za period 9,10,11,12/2018. i 1,2/2019.)

      - preslika izvoda žiro računa obrtnika/trgovačkog društva, na kojem je vidljiva

        uplata naknade naučnicima

 1. Upravna pristojba od 20 kuna

 Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja za 2019. godinu, obrazac Izjave o korištenim državnih potporama male vrijednosti, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba i obrazac Skupne izjave  mogu se podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na stranicama Grada Velike Gorice ( www.gorica.hr).

 Gradonačelnik donosi Zaključak o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja na prijedlog Povjerenstva, a odobrena sredstva (potpora) isplaćuju se na žiro račun korisnika sredstava po potpisu Ugovora.

 Zahtjevi za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanje za 2019. godinu dostavljaju se OSOBNO na adresu:

 Grad Velika Gorica

Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU

Šetalište Franje Lučića 15

Povjerenstvu za dodjelu potpora

 

 VII. Objava rezultata natječaja

 Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 35 dana od dana zaključenja natječaja.

 VIII. Ostale informacije

 Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Velika Gorica, Šetalište F. Lučića 15 ili na telefon: 5520 521.

 

 

Iznajmljujemo 2 poslovna prostora u zgradi Doma obrtnika, Kurilovečka 5, Velika Gorica
Iznajmljivanje poslovnog prostora
-Prizemlje 150 m2 + 50 m2 -Prvi kat 30 m2 ....................... Informacije na: 01/6222 110

Please publish modules in offcanvas position.